Från 4 Bruk-mötet 13/2

Söderfors Hembygdsförening firar 70-årsjubileum i år. En jubileumsfest planeras till hösten.En grupp kommer att ta fram och sy upp ”söderforsdräkten”. Ev. kommer också en ”Söderforsbok” att vara klar under året.
I Karlholm har tillverkats en souvenir med en järnstämpel från bruket monterad på en träplatta. Denna är försedd med en kort informationstext om stämpel och bruk.
Ullforsgruppen planerar för säsongens sångkvällar samt bakning och försäljning av Ullforsbröd.

Vi beslutade att lämna en gemensam Fyra Bruk-broschyr om arrangemang i bruken under kommande säsong via Boka Uppland till 60+ – mässan. Manus ska vara inlämnat senast 8/3. Mässan hålls 27 – 28/3.

Vi diskuterade arrangemang inför Vallonbruksveckan. Vi avvaktar beslut om ev. gemensamt tema för veckan.

Nästa 4 Bruk-möte blir 3/10 kl 13.00 i Strömsbergs bruk.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.