Besök NeDa

Under en strålande majdag besöktes Strömsbergs bruk av en delegation från organisationen Nedre Dalälven (NeDa). Det är denna organisation, som beviljat oss medel för att rusta upp Tämnarån till kanotled.
Syftet med besöket var bl. a. att få en information om projektets framskridande.
Representanter från Styrgruppen beskrev i ord och bild projektets tillkomst och utveckling. Åns problematik med höga brinkar, lågt vattenstånd, brusande forsar och bitvis tät vegetation på ständer som i vattnet och på åns yta belystes. Men framför allt framhölls de upplevelser ån kan ge i form av breda, lugna paddlingssträckor, fantastisk omgivande natur med ”alträdspalissader”, rikt fågelliv samt många intressanta lämningar av en svunnen industriepok.
Det stora ”delprojektet” med planer för iläggning av flytbryggor på flera platser i ån väckte stort intresse.
Man såg fram emot invigningen av Tämnarån som kanotled efter projektets genomförande.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.