Motions- och skidspår

Från Bagarstugan går motionsspår i flera slingor i omgivande varierad terräng. 3 km-spåret har belysning. Vintertid prepareras skidspår av Strömsbergs IF när snötillgången så tillåter.

Kommittén har som ett av sina prioriterade projekt, att rusta upp spåret bl. a. modernisera och förbättra belysningen. Detta finns med i våra planer för att söka bidrag via nya Leader 2017.