NY BOK

”Strömsbergs Bruk 375 år” En ny bok på gång!

 

Du kan redan nu förköpa boken ”Strömsbergs Bruk 375 år” till stöd för utgivningen. Pris 295 kr inkl. moms. Frakt tillkommer. Beställ här!


Brukets historia inleddes 1643 då den första masugnen uppfördes i Strömsberg av bergsmannen och vallonen Welam Vervier. 2018 är det alltså 375 år sedan det hela  startade, vilket nu uppmärksammas i en ny bok.

Järntillverkningen upphörde 1920, varefter  man övergick till renodlat jord- och   skogsbruk.  Brukets historia är ganska väl beskriven fram till 1917 i Strömsbergs bruks historia  (Malmberg), beställd av dåvarande ägarfamiljen Wachtmeister. Den nya boken betraktar, med lite nya ögon, brukets hela historia fram till våra dagar.

Strömsberg ser på många sätt fortfarande ut som på gamla järnbrukets tid, med sina vackra och välbevarade industribyggnader och bruksbostäder. Men de flesta som bor här arbetar numera på annan ort. Många har dock sina rötter i bruket och känner dess historia väl och vill gärna dela med sig, medan andra som är nytillkomna vill veta mer. Det finns alltså all anledning att komplettera Strömsbergs bruks historiska bakgrund, samtid och framtidsmål.

Boken skrivs av journalisten och författaren Kersti Kollberg och fotografen Björn Ullhagen. De är väl kända för sina tidigare teknikhistoriska böcker om Oljeön i Ängelsberg, Alunda gjuteri och senast om garveriet i Tärnsjö.

Boken är planerad att komma i november 2017 och går då förstås att köpa direkt i Strömsberg eller genom beställning på hemsidan www.stromsbergsbruk.nu.

Utgivare Stiftelsen Strömsbergs Bruks Industriminnen.