Kulturarvstrappan

Tierps kommun är en kommun att upptäcka – för alla. Genom kulturarvstrappan satsar vi på ett kulturarvsprogram för grundskolan som innebär att alla elever får besöka det lokala kulturarvet en gång per läsår under hela grundskolan. Kulturarvstrappan blir en sorts kulturarvsgaranti; som elev i Tierps kommun har en efter avslutad skolgång tagit del av kommunens omfattande kulturarv – steg för steg.

Bakgrunden är hämtad ur läroplanen:

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Lgr11:7)

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.” (Lgr 11:9)

Syftet är att garantera en likvärdighet vad gäller studiebesök i det lokala kulturarvet och att ta tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. Genom att utgå från läroplanen kan eleverna upptäcka att det de läser i historieboken faktiskt kan finnas runt husknuten. På så sätt får de barn som växer upp i Tierps kommun lära känna sin omgivning och sin närmiljö.

Kulturarvstrappan i Strömsbergs bruk!

Ett projekt initierat av Tierps Kommun – Kultur&Fritid. Tanken är att alla elever när de lämnat grundskolan har besökt våra järnbruk och inhämtat kunskap om sitt kulturarv.

Vi vill tacka er alla åttondeklassare, lärare och elever, som besökte oss i Strömsberg under 4 dagar i september!

Vi i Strömsbergs Samarbetskommitté organiserade programmet för dagen så, att klasserna delade upp sig i 4 grupper med ungefär 10-12 elever i varje grupp. En lärare med för varje grupp. Elevgrupperna besökte 4 stationer:

  • Smedjan, här berättade smeden Erika Galle om vallonsmidet och eleverna fick prova på att smida en egen krok.
  • Masugnen, Rolf Lindberg berättade om den kemiska processen i masugnen. Här fick eleverna prova på ett praktiskt experiment, som liknade den i masugnen.
  • Skogsbruksmuseum, Lars-Allan Nilsson och Jan-Olov Jansson berättade om skogsarbetarens vardag och verktyg samt om skogens betydelse som råvara vid järnframställningen. Eleverna fick prova på att såga med timmersvans och stocksåg!
  • Våghuset, Marianne Hultberg (vallonbruksguide) berättade om livet på bruket och byggnaderna i dess närhet samt hur grunden för Sveriges industri lades i samband med att vallonerna med sin kunskap om vallonsmidet kom till Sverige under 1600-talet.

Både elever och lärare var nöjda och glada och tyckte besöket i Strömsberg var en positiv upplevelse. Eleverna visade intresse och ställde frågor. De tyckte det var roligt med praktiska ”prova-på”- moment varvat med teori.

Vi ser fram emot att hälsa nya åttondeklassare från hela kommunen välkomna nästa år – 2018!

Strömsbergs bruks Samarbetskommitté

/Elisabeth Rosengren