Tämnarån som kanotled

Medel har beviljats för upprustning av ån som kanotled.

Vid arbetsgruppens sammanträde beslutades bl. a. att

  • se om bidraget kan gälla en upprustning av enbart sträckan Gryttjom – Karlholm
  • Upplandsstiftelsen är ”projektägare” och som sådan ansvarig bank och för redovisning av projektet
  • vi kommer att till projektet knyta en projektansvarig (arbete c:a 6 tim/vecka)
  • en styrgrupp för projektet föreslogs bestå av representanter från kommunen, Upplandsstiftelsen, Karlholm och Strömsbergs bruk, ev. kan ytterligare ”expertis” komma att ingå
  • representanter från Upplandsstiftelsen får föra styrgruppens talan vid kommande träff med medelbeviljande myndighet.

Vi räknar med, att starta projektets genomförande omgående. Projektiden sträcker sig över c:a 3 år.

Vi behöver frivilliga krafter som med erfarenhet, kunnighet och entusiasm ställer upp och bidrar till detta intressanta projekts genomförande!

Hör av dig till Samarbetskommittén!

Se bilder från förstudierna sommaren 2015 nedan.

Karta Tämnarån med bilder

Projektansvarig

För upprustning av Tämnarån som kanotled behövs en projektansvarig med arbete i genomsnitt 6 h/v. Projektet beräknas pågå i c:a 3 år.

Arbetsuppgifter bl. a.: leda arbetet, hålla i möten, vara kontaktperson med myndigheter, företag och privatpersoner berörda av projektet, se till att arbeten utförs samt hålla projektet inom tilldelade ekonomiska ramar.

Är du intresserad? Hör av dig till styrelsen för Samarbetskommittén!

 

Styrgruppen
sammanträder 28/5.

Frågor på dagordningen är bl.a. anställande av projektledare, tidsplan för genomförande, styrgruppens roll i arbetet, aktuella aktiviteter 2018.

Lars Nilsson och Rolf Lindberg är Samarbetskommitténs representanter i styrgruppen. Hör gärna av dig till ngn. av oss med frågor, synpunkter och idéer!