Tämnarån som kanotled

 

Från styrgruppens möte 28/5

Målet med projektet:

 • Visa traktens fina natur- och kulturmiljöer
 • Att locka såväl innevånarna i Tierp som besökare att paddla längs ån
 • Viktigt är att många samarbetar i projektet – kommunen, ideella krafter, entreprenörer och boende
 • Att göra ån till en attraktion värd att besöka via paddling eller på annat sätt.

Vi vill visa:

 • Den unika miljön och kulturen i form av gamla vallonbruk kring ån
 • Ån är lättnådd från t. ex. Gävle, Uppsala och t. o. m. Stockholm
 • Att man kan faktiskt ”med en del äventyrligheter” kan paddla från sjön Tämnaren till havet och detta på en å som rinner norrut (inte många ytterligare i Sverige)
 • Ån har paddlingssträckor som passar både för nybörjare och för lite mera vana paddlare.

Arbetet med att upphandla konsult för projektet pågår.

Vi lämnar ut ett pressmeddelande inom kort.

Kontakt ska tas med intresseorganisationer kring ån. Bl. a. är skoterklubben på gång att renovera bron vi Gillberga.

Under sommaren 2018 gör vi en ny genompaddling av resp. sträckor i ån bl. a. för att kolla om förslaget till åtgärder (bryggor, rastplatser, mm) fortfarande håller.

Det kan bli aktuellt med iordningställande av bryggor under vintern för att sedan utplaceras under sommaren 2019.

 

Medel har beviljats för upprustning av ån som kanotled

Vid arbetsgruppens sammanträde beslutades bl. a. att

 • se om bidraget kan gälla en upprustning av enbart sträckan Gryttjom – Karlholm
 • Upplandsstiftelsen är ”projektägare” och som sådan ansvarig bank och för redovisning av projektet
 • vi kommer att till projektet knyta en projektansvarig (arbete c:a 6 tim/vecka)
 • en styrgrupp för projektet föreslogs bestå av representanter från kommunen, Upplandsstiftelsen, Karlholm och Strömsbergs bruk, ev. kan ytterligare ”expertis” komma att ingå
 • representanter från Upplandsstiftelsen får föra styrgruppens talan vid kommande träff med medelbeviljande myndighet.

Vi räknar med, att starta projektets genomförande omgående. Projektiden sträcker sig över c:a 3 år.

Vi behöver frivilliga krafter som med erfarenhet, kunnighet och entusiasm ställer upp och bidrar till detta intressanta projekts genomförande!

Hör av dig till Samarbetskommittén!

Se bilder från förstudierna sommaren 2015 nedan.

Karta Tämnarån med bilder