Strömsbergs Bruksgille

I samband med upprustningen av bagarstugan föddes tanken att bilda ett byalag där
man tillsammans skulle göra saker och den 15 november 1982 kallade man till ett möte i brukslokalen där ett 40-tal strömsbergsbor kom. Mötet beslutade att ett bruksgille skulle bildas och en valberedning bestående av Torbjörn Carlsson, Eva Kolm och Magnus Blanck utsågs.
Den 6 dec samma år hölls mötet då Strömsbergs Bruksgille formellt bildades. En styrelse utsågs och Gustav Wallin blev ordförande och övriga ledamöter var Ingvar Helander, Sigurd Pahlmgren, Dagny Andersson och Margareta Wigert. Suppleanter blev Kerstin Törneld-Oscarsson och Magnus Blanck.
Den första aktiviteten Bruksgillet anordnade blev julpyssel där bl.a. ljus stöptes och Ingvar Helander och Harry Hedbom underhöll med musik.
Under åren har Bruksgillet anordnat mycket aktiviteter för Strömsbergsborna så som hantverkskvällar, filmkvällar, musikcafé, gökottor, julbord m.m.

1982 blev Strömsbergs bruk föreslaget som plats för arrangemanget ”Brukets dag”. Det var kulturnämnden som genom musikrådet kom med förslaget. Arrangörerna vid Brukets dag var Strömsbergs skogsförvaltning, Strömsbergs IF, Tolfta församling, Tierps Hembygdsgille, Tierps missionsförsamling, SMU, IOGT/NTO och kulturnämnden i Tierps Kommun. Arrangemanget pågick i två dagar, lördagen den 14 augusti var det aktiviteter i bruket och söndagen den 15 var det Tolfta kyrka med visning, högmässa och folkdans.
1983 blev Brukets dag omdöpt till Strömsbergsdagen som än idag är är ett viktigt arrangemang för bruket.

Bruksgillet anordnar valborgsmässofirande, midsommarfirande och tillsammans med Stiftelsen Strömsbergs Industriminne Strömsbergsdagen och julmarknaden. Andra aktiviteter gillet anordnar är brännboll, mysiga medlemskvällar och andra roliga saker.
Att vara med i bruksgillet kostar 100 kr för enskild medlem och 180 kr för familj.
Plusgiro 4766909-8
Kontakt: Ordförande Thomas Lindström 070-591 49 96
Strömsbergs Bruksgille samarbetar med Studiefrämjandet studieframjande

 


Swishnummer 1236702542