Från 4 Bruk-mötet 13/2

Söderfors Hembygdsförening firar 70-årsjubileum i år. En jubileumsfest planeras till hösten.En grupp kommer att ta fram och sy upp ”söderforsdräkten”. Ev. kommer också en ”Söderforsbok” att vara klar under året.
I Karlholm har tillverkats en souvenir med en järnstämpel från bruket monterad på en träplatta. Denna är försedd med en kort informationstext om stämpel och bruk.
Ullforsgruppen planerar för säsongens sångkvällar samt bakning och försäljning av Ullforsbröd.

Vi beslutade att lämna en gemensam Fyra Bruk-broschyr om arrangemang i bruken under kommande säsong via Boka Uppland till 60+ – mässan. Manus ska vara inlämnat senast 8/3. Mässan hålls 27 – 28/3.

Vi diskuterade arrangemang inför Vallonbruksveckan. Vi avvaktar beslut om ev. gemensamt tema för veckan.

Nästa 4 Bruk-möte blir 3/10 kl 13.00 i Strömsbergs bruk.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Från 4 Bruk-mötet 13/2

Klockstapeln

Robert Mattsson har forskat lite kring klockstapeln och uret i denna och dess ursprung. Via dokument bl. a. från arkivet i Lövstabruk har han kommit fram till, att tillverkaren av uret var en urmakare Gabriel Blomberg (c:a 1675 – 1751) anställd vid Lövstabruk. Från år 1736 finns ett kvitto på utbetalning för nämnda ur till Blomberg.

Vi tackar Robert för denna upplysning och konstaterar att, vår historiska kunskap fått tillökning.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Klockstapeln

Skogsavverkning

Stora Enso har planer på att avverka skog runt Strömsbergs bruk. Tre av delorganisationerna har skrivit ett brev till företaget om vikten att hålla boende, intresseorganisationer och andra informerade om avverkningen. I brevet påpekar vi vikten av öppen dialog, att hänsyn måste tas till miljö, natur- och rekreationsvärden liksom till historiska och andra för hela Sverige intressanta lämningar.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Skogsavverkning

Tämnarån som kanotled

 

 

Beslut finns, på att kraftverket i Västland och anläggningarna kring detta skall rivas. Det innebär, att ån kommer att ha fritt strömmande vatten genom denna passage. Vi får se, vad detta kan innebära för paddlingsmöjligheter denna väg i framtiden.

För kraftverket i Strömsbergs bruk finns beslut på, att fiskvandringsled måste ordnas förbi anläggning senast år 2021. Detta kan ev. innebära förändringar i våra planer för ån som paddlingsled.

Läs vidare om projektet på aktuell flik!

Se referat från styrgruppens möte 26/11 på fliken ”Tämnarån som kanotled”.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tämnarån som kanotled

Kulturarvstrappan

Om kommunen fortsätter med det lovvärda och lyckade rubricerade projekt 2019, har Kommittén beslutat att ta emot elever åk 8 även detta år!

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kulturarvstrappan