Bakning i bagarstugan

Vi efterlyser hjälp till bakning av strömsbergsbröd i bagarstugan inför våra evenemang på Strömsbergsdagen och Julmarknaden. Inför sistnämnda planeras 3 bakdagar i slutet av v. 44.

Försäljning av bakat bröd brukar ge Kommittén en god förstärkning av ekonomin!

Är du intresserad av att hjälpa till – hör av dig till Lotta Lund 070-255 69 82.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Bakning i bagarstugan

Välkommen världen!

Vallonbrukens historia är i mångt och mycket ”det svenska öppna samhällets historia”. Tolerans, internationalism, demokratiska värderingar har varit förutsättning för intressanta kulturmöten, utvecklat hantverksskicklighet och alltid varit grogrund för kunskapstörst och idérikedom.

För att uppmärksamma vallonbrukens plats i världen då och nu och världens betydelse för bruken förr och i dag föreslås, att årets vallonbruksvecka ska presenteras under det gemensamma temat ”Välkommen världen”.

Deltagande bruk kommer att under tiden 4 – 12 augusti arrangera olika program på temat. Karlholms bruk blir ”huvudbruk” för veckan med invigning 4/8.

Har du idéer, tankar och förslag till arrangemang i Strömsbergs bruk under veckan hör av dig till Samarbetskommittén.

Välkomna till vallonbruksveckan, till vallonbruken och till världen!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen världen!

Lennart Wallin är död

Vår gode vän och mångårige medarbetare i Kommittén Lennart Wallin, har efter en tids sjukdom lämnat oss.
Lennart var alltid vänlig, positiv och beredd att hjälpa till med olika arrangemang och aktiviteter i Strömsbergs bruk. Han lämnar ett tomrum efter sig och stor saknad.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Lennart Wallin är död

Ekonomiskt överskott

Årets verksamhet för Kommitténs del gav ett överskott. Detta innebär, att deltagande organisationer får ett antal tusenlappar var i vinst.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ekonomiskt överskott

Fotoutställning

En arbetsgrupp jobbar med att göra Blanks/Mossbergs fotoutställning lite ”mera betraktarvänlig”. Fortfarande kan utställningen besökas i lokal i G:la Brukskontoret. Kontakta Samarbetskommittén!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fotoutställning

God Jul och Gott Nytt År!

Kommittén riktar ett stort tack till alla våra medarbetare, medlemmar, besökare, försäljare och andra tillskyndare vid våra verksamheter.

 God Jul och Gott Nytt År tillönskas er alla!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År!

Besöksstatistik

Hittills har vi följande statistik för besök vid våra arrangemang och museer under säsongen 2017:

 

Under årets julmarknad hade vi 1950 besökare, vilket var något färre än tidigare år.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Besöksstatistik

Ny roll-up

Denna kommer att presenteras under våren 2018. Det blir en bra inledning på att uppmärksamma jubileumsåret ”Strömsbergs bruk 375 år”.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ny roll-up

Järnvägen Tierp – Strömsbergs bruk 100 år

Järnvägsbron

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Järnvägen Tierp – Strömsbergs bruk 100 år

Tämnarån som kanotled

Medel – 900.000 kr har nu (april 2017) sökts hos Leader Nedre Dalälven.
En styrgrupp planeras tillsättas med representanter från alla deltagande parter (Upplandsstiftelsen, Kommunen, Kommittén Strömsbergs bruk, Karlholm och ev. Ullfors).
En projektledare ska anställas.
Utgifter för engagemang av aktuella företag ingår i sökt bidrag.
Totalt för projektets genomförande krävs 1350 arbetstimmar ideellt arbete (möten, information och praktiskt arbete, mm).
Frågan behandlas vidare på Kommitténs majmöte.

Se bilder från förstudierna sommaren 2015 nedan.

Karta Tämnarån med bilder

 

lona-logo

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tämnarån som kanotled