Möte med Fyra Bruk

Vid mötet 10/10 i Söderfors följde vi upp resp. sommaraktiviteter. Det har varit många besökare bl. a. via organiserade bussresor vid våra bruk, där det har bjudits på ”traditionella” arrangemang men också lite annorlunda verksamheter: sång, musik, guidade turer, olika utställning, politikerdebatt, mm.

Vi utvärderade Vallonbruksveckan. En del tveksamheter att anordna en dylik i framtiden framfördes. Vi beslutade att avvakta och se om Lövstabruk tar något initiativ inför 2019.

Många positiva omdömen uttalades angående Kulturarvstrappan. Vi ställer oss positiva att fortsätta delta i detta projekt kommande år.

Rapporter avgavs angående planering och arbete med att rusta ut Tämnarån som kanotled.

Likaledes rapporterades om pågående utbyggnad av cykelled fån Sjukarby till Tolfta, vilket nu möjliggör cykeltur från Tierp till Strömsbergs bruk utan att ha särskilt mycket störande biltrafik kring färden.

Uttrycktes åsikter om, att det är värdefullt att representanter från våra fyra bruk träffas kontinuerligt och utbyter idéer och tankar. Nästa träff blir i Ullfors 13/2 2019 kl 13.00.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Möte med Fyra Bruk

Utvärdering av årets Kulturarvstrappa

Under fyra septemberdagar besöktes Strömsbergs bruk av samtliga elever i åk 8 i kommunens skolor i det för Tierp unika projektet ”Kulturarvstrappan”.

Här fick eleverna en inblick i arbetet i brukets smedja via smeden Erika Galle. De fick dessutom pröva på att själva av en bit järn smida en krok.

I masugnsbyggnaden introducerades de unga i masugnsprocessen. Rolf Lindberg lät eleverna bygga en egen ”masugn” där blyoxid tillsammans med kol ”förvandlades” till bly – jfr. masugnsprocessen från malm (järnoxid) + kol som blev järn.

I Skogsbruksmuseum berättade Lars Nilsson och Jan-Olov Jansson om skogsarbetarens vardag och verktyg i arbetet. Eleverna fick pröva på att såga med timmersvans och stocksåg.

Att se älghornssamlingen var enligt många en intressant upplevelse.

Josefina Kviegård berättade om livet på bruket förr och nu. Eleverna gjorde en rundvandring och fick inblickar på herrgården, klockstapeln, ”smedsbostäderna” och brukets omgivningar.

En titt på vår sommarutställning om gamla skolplanscher ingick.

Enligt medföljande lärare var besöket intressant, värt att följas upp i det ordinarie skolarbetet samt ett intressant levande bevis på en viktig förgången – men också framtida – epok i vår historia.

Eleverna skötte sig mycket bra, var intresserade och uppvisade stor kunskap och vetgirighet.

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av årets Kulturarvstrappa

Knallar och försäljare välkomnas till Julmarknaden 25/11

Välkommen med dina varor att sälja vid vår Julmarknad i Strömsbergs bruk söndag 25 november.

Försäljningsplatser finns både utom- och inomhus.

För närmare info och platsbokning kontakta tel 070 – 643 84 41.

Välkommen!


Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Knallar och försäljare välkomnas till Julmarknaden 25/11

Tämnarån som kanotled

Se referat från styrgruppens möte på fliken ”Tämnarån som kanotled”.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tämnarån som kanotled

Strömsbergsdagen 2018

Trots utebliven kolmila (eldningsförbud) blev Strömsbergsdagen i år en lyckad och välbesökt dag! Ångbåtsfärden på Tämnarån lockade mångas nyfikenhet! Kanske kan bli en tradition framöver?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Strömsbergsdagen 2018

En del av Strömsbergs bruk

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för En del av Strömsbergs bruk