Vallonbruksveckan

Vallonbruksvecka 2018.
En planeringsträff med representanter för upplandsbruken kommer att genomföras i januari för att diskutera kommande års arrangemang (tidpunkt, aktiviteter, gemensamt tema, mm).