Vallonbruksveckan

Vallonbruksveckan 2018 – ”Välkommen världen”

Under denna rubrik genomfördes bl. a. arrangemang med Berättarstund och musik 5/8. Då bjöds också våra medarbetare på en sommartallrik med dryck i Strömsbergs Cafés regi. Ett 40-tal personer besökte evenemanget. 11/8 anordnades en politisk debatt över temat med deltagande från alla partier representerade i Tierps kommunfullmäktige med ett 15-tal åhörare.
Det har uppstått en diskussion under veckan huruvida det var så helt bevänt med den svenska toleransen, välkomnandet, öppenheten och positiv inställning till invandring då och nu.
Invandringen till Sverige under vallonbrukens storhetstid handlade då som nu om människor på flykt från förtryck och hot i sitt hemland. Religiös och annan förföljelse förekom.
Men med öppna armar, främst från bruksherrar, togs yrkesskickliga smeder med familjer emot. Man kunde göra pengar på deras arbete!
Bruken blev bl. a. genom mångkulturen ett något öppnare, mera tillåtande samhälle Människorna fick det socialt och ekonomiskt bättre. Visserligen var samhället fortfarande skiktat med gud fader i toppen, därnäst brukspatron. Smederna hade en särställning bland arbetarna.
Begreppet ”bruksmentalitet” stod ibland för innovation, sammanhållning, öppenhet och välkomnande, men också revirtänkande, intolerans och misstänksamhet mot främmande förekom.
Dagens invandrarsituation kännetecknas av ofta själsligt och fysiskt trasiga flyktingar tvingade bort från hemländer undan hot, terror och krigets alla fasor. Dessa människor kan vi inte omgående ”tjäna pengar på”!
Men detta land, som vi kallar vårt stolta fosterland, rikt, tolerant, öppet, borde kunna ta emot förföljda, frihetsberövade människor i nöd. Vi borde inse, att på sikt är mångfalden ett bättre alternativ än enfalden. Tillsammans är vi starkare än var och en i sitt inpinkade revir. Utan öppenhet och tolerans gent emot alla oavsett hudfärg, religion, läggning eller härkomst kommer Sverige aldrig att bli ”great again”…!!..