Vallonbruksveckan

Vallonbruksvecka 2018.


Välkommen världen!

Vallonbrukens historia är i mångt och mycket ”det svenska öppna samhällets historia”. Tolerans, internationalism, demokratiska värderingar har varit förutsättning för intressanta kulturmöten, utvecklat hantverksskicklighet och alltid varit grogrund för kunskapstörst och idérikedom.

För att uppmärksamma vallonbrukens plats i världen då och nu och världens betydelse för bruken förr och i dag föreslås, att årets vallonbruksvecka ska presenteras under det gemensamma temat ”Välkommen världen”.

Deltagande bruk kommer att under tiden 4 – 12 augusti arrangera olika program på temat. Karlholms bruk blir ”huvudbruk” för veckan med invigning 4/8.

Har du idéer, tankar och förslag till arrangemang i Strömsbergs bruk under veckan hör av dig till Samarbetskommittén.

Välkomna till vallonbruksveckan, till vallonbruken och till världen!

Arrangemang sker under tiden lö 4/8 – sö 12/8 med Karlholm som ”huvudbruk”. Där sker också invigningen första dagen. Tema för veckan blir ”Välkommen världen”. Deltagande bruk kommer att arrangera program för att visa brukens historiska betydelse för omvärlden och tvärt om. Bruken och dagens globalisering utgör ytterligare en ”vinkling”.

Ekonomiska medel har erhållits bl. a. för ytterligare information om aktiviteter under veckan – se aktuella broschyrer samt vårt kalendarium.