Möten/protokoll

Från Kommitténs möte 8/5

Utställning från tidigare års Kulturarvstrappa finns nu på plats i masugnsbyggnaden.

Rapport från projekt kanotled om brygginköp och besök NeDa – se fliken Kanotled mm.

Utställning om Rysshärjningarna 1719 finns på plats i masugnsbyggnaden.

Försäljningen under Konst på väg-dagarna gav ett bra ekonomiskt överskott för Kommittén.

Vi beslutade om inköp av hjärtstartare, som kommer att finnas på plats i Strömsbergs Café under denna verksamhets öppettider.

Vi planerade arrangemang för kommande Strömsbergsdag.

Vi beslutade om att uppföra en enkel scen i Kolhuset.

Nästa möte: 13/6 kl 17.00.

 

Möte med Fyra Bruk

Vid mötet 10/10 i Söderfors följde vi upp resp. sommaraktiviteter. Det har varit många besökare bl. a. via organiserade bussresor vid våra bruk, där det har bjudits på ”traditionella” arrangemang men också lite annorlunda verksamheter: sång, musik, guidade turer, olika utställning, politikerdebatt, mm.

Vi utvärderade Vallonbruksveckan. En del tveksamheter att anordna en dylik i framtiden framfördes. Vi beslutade att avvakta och se om Lövstabruk tar något initiativ inför 2019.

Många positiva omdömen uttalades angående Kulturarvstrappan. Vi ställer oss positiva att fortsätta delta i detta projekt kommande år.

Rapporter avgavs angående planering och arbete med att rusta ut Tämnarån som kanotled.

Likaledes rapporterades om pågående utbyggnad av cykelled fån Sjukarby till Tolfta, vilket nu möjliggör cykeltur från Tierp till Strömsbergs bruk utan att ha särskilt mycket störande biltrafik kring färden.

Uttrycktes åsikter om, att det är värdefullt att representanter från våra fyra bruk träffas kontinuerligt och utbyter idéer och tankar. Nästa träff blir i Ullfors 13/2 2019 kl 13.00.