Möten/protokoll

 

Från Kommitténs möte 11/12.

Vi gör anslagsframställning till kommunen/Kulturarvstrappan för inköp av rekvisita och material till 2018 Trappa.

Ekonomiskt överskott för årets julmarknad blev lägre än tidigare års trots ung. lika många besökare. Vi beslutade, att ägna minst en hel framtida konferens vardera åt planering av kommande marknader och arrangemang vid Strömsbergsdagen och julmarknaden.

Rapporterades från Strömsbergs Cafés lyckade ”Julmys” med många aktiviteter och besökare.

Fördelades årets ekonomiska överskott till parterna i Kommittén.

Nästa möte blir 20180208 kl 17.00.

Mötet avslutades med att aväta en god jultallrik i Strömsbergs Cafés trevliga lokaler.

 

Från mötet med Fyra Bruk 4/10.

Vi kommenterade sommarens aktiviteter, som vi tyckte i stort sett genomförts på ett lyckat sätt med många deltagare. Kanske hade något arrangemang mindre publik än väntat, vilket i första hand berodde på det dåliga sommarvädret.

Kanske har Vallonbruksveckan spelat ut sitt syfte. Vi upplevde det arbetsamt att genomföra ”extra” arrangemang utöver de vi redan har ”av tradition”. Ett temaförslag skulle kunna vara ”Föreningslivet på bruken”.
Vi avvaktar ev. beslut om en kommande Vecka 2018.

Arrangemangen kring Kulturarvstrappan upplevdes mycket positiva från deltagande bruk – Karlholm, Stömsberg och Söderfors med mestadels trevliga och intresserade elever från kommunens skolor.

Inget nytt från kommunens Berättarkvällar fanns att notera vare sig från KoF eller bruken.

Informerades om att pengar sökts hos LONA för projektet ”Tämnarån som kanotled”. Beslut väntas under oktober.

Tidigare beslut om att lägga ner den gemensamma hemsidan ”4 bruk” kvarstår och gäller f.o.m. 20180127. Vi kommer heller inte att starta någon gemensam sida för Facebook.

Vi beslutade om att ge ut en gemensam broschyr ”Det händer i Fyra Bruk sommaren 2018” i 500 ex att utdelas bl.a. vid kommande 60+-mässa. Varje bruk får själv bestämma om deltagande i Boka Upplands broschyr, 2018.

Nästa träff blir 20180214 i Karlholm.