Möten/protokoll

Från Kommitténs möte 3/9.

Vi slutplanerade mottagandet av elever i åk 8 inför årets Kulturarvstrappan. Ekonomisk ersättning till handledare diskuterades. Se vidare flik Kulturarvstrappan.

Rapport från möte med styrgruppen för Tämnaråns upprustning kanotled gavs. Se vidare flik om detta projekt.

L-O Billberg och R Lindberg utsågs att representera vid mötet med Fyra Bruk i Söderfors 10/10.

Utvärdering av jubileumsfirandet Strömsbergs bruk 375 år, funktionärsfesten, partipolitiska debatten samt Strömsbergsdagen gjordes.

Ang. sistnämnda framfördes förslag att göra dagen till ett arrangemang om konst på bruket alt. höstskördemarknad. Vi arbetar vidare med de två förslagen till kommande år.

Julmarknaden planerades. Dialog kring mera öppettider vid bruket och ”alternativa aktiviteter” fördes.

Nästa sammanträde: on 17/10 kl 17.00.

Möte med Fyra Bruk

Vid mötet 10/10 i Söderfors följde vi upp resp. sommaraktiviteter. Det har varit många besökare bl. a. via organiserade bussresor vid våra bruk, där det har bjudits på ”traditionella” arrangemang men också lite annorlunda verksamheter: sång, musik, guidade turer, olika utställning, politikerdebatt, mm.

Vi utvärderade Vallonbruksveckan. En del tveksamheter att anordna en dylik i framtiden framfördes. Vi beslutade att avvakta och se om Lövstabruk tar något initiativ inför 2019.

Många positiva omdömen uttalades angående Kulturarvstrappan. Vi ställer oss positiva att fortsätta delta i detta projekt kommande år.

Rapporter avgavs angående planering och arbete med att rusta ut Tämnarån som kanotled.

Likaledes rapporterades om pågående utbyggnad av cykelled fån Sjukarby till Tolfta, vilket nu möjliggör cykeltur från Tierp till Strömsbergs bruk utan att ha särskilt mycket störande biltrafik kring färden.

Uttrycktes åsikter om, att det är värdefullt att representanter från våra fyra bruk träffas kontinuerligt och utbyter idéer och tankar. Nästa träff blir i Ullfors 13/2 2019 kl 13.00.