Möten/protokoll

Från mötet 2/8.
  • Vi har köpt förkläden och hattar samt T-shirts att bl. a. användas vid våra arrangemang i bruket.
  • Planering av Kulturarvstrappan gjordes. Vi ska delta i upptaktsmöte i Tobo.
  • En avcheckning av vår del av Tämnarån ska göras innan styrgruppens möte 27/8. Iläggnings- och upptagningsplatser för kanoter i Strömsbergs bruk diskuterades.
  • Fortsatt planering av Vallonbruksveckan och Strömsbergsdagen gjordes.
  • Nästa möte: 3/9 kl 17.00.

Fyra bruk

Nästa möte blir i Söderfors 10 oktober kl 13.00.