Möten/protokoll

Från mötet 3 april

Stiftelsen vill skriva kontrakt med oss ang. nyttjande av lokaler inför Kulturarvstrappens arrangemang.

Vi beslutade att genomföra höstens aktiviteter liksom tidigare år.

En utställning om arrangemangen i Strtömsbergs bruk kommer att ordnas under sommarsäsongen.

Det är nu klart med kontraktskrivning med de flesta strandägare vid Tämnarån ang. anläggning av bryggor för kanotleden. Upphandlingsunderlag för inköp av bryggor ska fastställas.

Nästa möte för Styrgruppen blir 9/4.

Fyra Bruks-broschyren kommer att spridas på flera ställen i kommunen och till 60+ – mässan för distribution till besökare.

Förslag gavs att inbjuda kommunens representant till höstens Fyra Bruks-möte för att få information om att delta i kommunens besöksapp.

Planerades vidare för Vallonbruksveckan och invigningen i Strömsbergs bruk 3/8 med bl. a. tal av kommunalrådet Sara Sjöström och musikkonsert av Södra Bergens Balalajkor.

Få försäljare har hittills anmälts till vårmarknaden i påsk.

Kolarna ska söka bidrag för nybyggnad av kolarkoja.

Inga beslut om inköp av hjärtstartare gjordes.

Fortsatt planerande av Strömsbergsdagen diskuterades.

Vi beslutade att försöka bistå med montering av ”fågelskydd” vid masugn och smedja.

Nästa möte: 8/5.

 

 

Möte med Fyra Bruk

Vid mötet 10/10 i Söderfors följde vi upp resp. sommaraktiviteter. Det har varit många besökare bl. a. via organiserade bussresor vid våra bruk, där det har bjudits på ”traditionella” arrangemang men också lite annorlunda verksamheter: sång, musik, guidade turer, olika utställning, politikerdebatt, mm.

Vi utvärderade Vallonbruksveckan. En del tveksamheter att anordna en dylik i framtiden framfördes. Vi beslutade att avvakta och se om Lövstabruk tar något initiativ inför 2019.

Många positiva omdömen uttalades angående Kulturarvstrappan. Vi ställer oss positiva att fortsätta delta i detta projekt kommande år.

Rapporter avgavs angående planering och arbete med att rusta ut Tämnarån som kanotled.

Likaledes rapporterades om pågående utbyggnad av cykelled fån Sjukarby till Tolfta, vilket nu möjliggör cykeltur från Tierp till Strömsbergs bruk utan att ha särskilt mycket störande biltrafik kring färden.

Uttrycktes åsikter om, att det är värdefullt att representanter från våra fyra bruk träffas kontinuerligt och utbyter idéer och tankar. Nästa träff blir i Ullfors 13/2 2019 kl 13.00.