Möten/protokoll

Från Kommitténs möte 8/2

Vi utvärderade en del av 2017 års verksamheter: Kulturarvstrappan, Strömsbergsdagen och Julmarknaden. Förslag till förbättringar diskuterades och mottas från alla inför kommande säsong. Av kommunalt erhållet bidrag beslutade vi att inköpa material att även användas av teatergruppen. ”Strömsbergs bruk 375 år” ska uppmärksammas under året.

Scenvagnen bör rustas upp.

Diskuterades om bättre skyltning, info på kommunsidan och annonsering inför kommande arrangemang.

Vi räknar med att få nya roll-upen – där även Strömsbergsgruppen erbjuds plats – klar till vårmarknaden.

Förelåg förslag om att uppföra en byggnad inrymmande utställningslokal samt vävstuga vid g:la golfbanan. Detta kan ev. drivas som ett Leader-projekt.

Urban Tjäder och LO Billberg ska representera vid möte Fyra bruk.

Gamla skolplanscher har skänkts till Kommittén. Kanske går det att göra en utställning av planscherna till sommaren.

Informerades om årets vallonbruksvecka (v 32), där temat blir ”Välkommen världen”, och andra arrangemang för sommaren bl. a. rutiner för guidade turer och loppis.

Vi beslutade att ändra kostnader för försäljare vid våra arrangemang enl. följande:

  • Loppis: 100 kr/bord, 4:e gång gratis
  • Vårmarknad o Strömsbergsdagen: 100 kr/3 m o 50 kr där utöver
  • Julmarknad: 250 kr/3 m o 100 kr där utöver.

Vi fastställde budget för 2018.

Nästa sammanträde blir 22/3 kl 17.00.

 

Från mötet med Fyra Bruk 4/10.

Vi kommenterade sommarens aktiviteter, som vi tyckte i stort sett genomförts på ett lyckat sätt med många deltagare. Kanske hade något arrangemang mindre publik än väntat, vilket i första hand berodde på det dåliga sommarvädret.

Kanske har Vallonbruksveckan spelat ut sitt syfte. Vi upplevde det arbetsamt att genomföra ”extra” arrangemang utöver de vi redan har ”av tradition”. Ett temaförslag skulle kunna vara ”Föreningslivet på bruken”.
Vi avvaktar ev. beslut om en kommande Vecka 2018.

Arrangemangen kring Kulturarvstrappan upplevdes mycket positiva från deltagande bruk – Karlholm, Stömsberg och Söderfors med mestadels trevliga och intresserade elever från kommunens skolor.

Inget nytt från kommunens Berättarkvällar fanns att notera vare sig från KoF eller bruken.

Informerades om att pengar sökts hos LONA för projektet ”Tämnarån som kanotled”. Beslut väntas under oktober.

Tidigare beslut om att lägga ner den gemensamma hemsidan ”4 bruk” kvarstår och gäller f.o.m. 20180127. Vi kommer heller inte att starta någon gemensam sida för Facebook.

Vi beslutade om att ge ut en gemensam broschyr ”Det händer i Fyra Bruk sommaren 2018” i 500 ex att utdelas bl.a. vid kommande 60+-mässa. Varje bruk får själv bestämma om deltagande i Boka Upplands broschyr, 2018.

Nästa träff blir 20180214 i Karlholm.