Möten/protokoll

Från Kommitténs möte 22 mars.

Vi planerade inför höstens arrangemang kring Kulturarvstrappan.

Arbetsgruppen har nu av Leader beviljats bidrag för upprustning av Tämnarån som kanotled. Ett första möte är inplanerat 28 mars för att igångsätta arbetet. Vi behöver anställa en projektansvarig samt är i behov av många frivilliga krafter för att genomföra projektet.

Vi diskuterade möjligheterna att uppföra en byggnad med plats för vävstuga, utställningssal och anslutna uppställningsplatser för husbilar.

Vi beslutade att göra en utställning av Skolmuséets gamla skolplanscher att visas under sommarperioden i Skogsbruksmuséet.

Vi diskuterade arrangemang under årets Vallonbruksvecka.

Efter möte kommer delorganisationerna att får förslag till kontrakt för bl. a. hyra och tillgång till Stiftelsens lokaler.

Beslutades att inte ordna någon vårmarknad under tiden för ”Konst på väg”.

Beslutades att Kommitténs sammanträden skulle ledas av delorganisationernas representanter enligt ett rullande schema.

Diskuterades hemsidan och BruksNytt – ansvar, innehåll, mm.

Nästa möte: 3/5 kl 17.00.

Från mötet med Fyra Bruk 4/10.

Vi kommenterade sommarens aktiviteter, som vi tyckte i stort sett genomförts på ett lyckat sätt med många deltagare. Kanske hade något arrangemang mindre publik än väntat, vilket i första hand berodde på det dåliga sommarvädret.

Kanske har Vallonbruksveckan spelat ut sitt syfte. Vi upplevde det arbetsamt att genomföra ”extra” arrangemang utöver de vi redan har ”av tradition”. Ett temaförslag skulle kunna vara ”Föreningslivet på bruken”.
Vi avvaktar ev. beslut om en kommande Vecka 2018.

Arrangemangen kring Kulturarvstrappan upplevdes mycket positiva från deltagande bruk – Karlholm, Stömsberg och Söderfors med mestadels trevliga och intresserade elever från kommunens skolor.

Inget nytt från kommunens Berättarkvällar fanns att notera vare sig från KoF eller bruken.

Informerades om att pengar sökts hos LONA för projektet ”Tämnarån som kanotled”. Beslut väntas under oktober.

Tidigare beslut om att lägga ner den gemensamma hemsidan ”4 bruk” kvarstår och gäller f.o.m. 20180127. Vi kommer heller inte att starta någon gemensam sida för Facebook.

Vi beslutade om att ge ut en gemensam broschyr ”Det händer i Fyra Bruk sommaren 2018” i 500 ex att utdelas bl.a. vid kommande 60+-mässa. Varje bruk får själv bestämma om deltagande i Boka Upplands broschyr, 2018.

Nästa träff blir 20180214 i Karlholm.