Möten/protokoll

Kommitténs sammanträde 5/12

Årets julmarknad slutade med ett ekonomiskt överskott, vilket hela 2018 års budget också pekar på.

Fördelning av överskottet gjordes till Kommitténs delorganisationer.

Vi beslutade att boka Brukslokalen inför 2019 års Strömsbergsdag och julmarknad.

Rapport ang. arbetet med Tämnarån som kanotled lämnades – se vidare aktuell  flik!

Beslut och planering inför nästa års vallonbruksvecka kommer att ske vid möte i Strömsbergs bruk 7/12 2018. Vi lämnar förslag om tema ”Rysshärjningarna 300 år” som arbetsunderlag.

Rapport avgavs från möte om turism och information om detta på sociala medier.

Vi lägger ut koppling till Boka Uppland och deras broschyr om sommararrangemang i landskapet på vår hemsida.

Vi undersöker möjligheter att inköpa/hyra hjärtstartare.

Nästa möte: 20190227.

Möte med Fyra Bruk

Vid mötet 10/10 i Söderfors följde vi upp resp. sommaraktiviteter. Det har varit många besökare bl. a. via organiserade bussresor vid våra bruk, där det har bjudits på ”traditionella” arrangemang men också lite annorlunda verksamheter: sång, musik, guidade turer, olika utställning, politikerdebatt, mm.

Vi utvärderade Vallonbruksveckan. En del tveksamheter att anordna en dylik i framtiden framfördes. Vi beslutade att avvakta och se om Lövstabruk tar något initiativ inför 2019.

Många positiva omdömen uttalades angående Kulturarvstrappan. Vi ställer oss positiva att fortsätta delta i detta projekt kommande år.

Rapporter avgavs angående planering och arbete med att rusta ut Tämnarån som kanotled.

Likaledes rapporterades om pågående utbyggnad av cykelled fån Sjukarby till Tolfta, vilket nu möjliggör cykeltur från Tierp till Strömsbergs bruk utan att ha särskilt mycket störande biltrafik kring färden.

Uttrycktes åsikter om, att det är värdefullt att representanter från våra fyra bruk träffas kontinuerligt och utbyter idéer och tankar. Nästa träff blir i Ullfors 13/2 2019 kl 13.00.