Möten/protokoll

Från mötet med Fyra Bruk 4/10.

Vi kommenterade sommarens aktiviteter, som vi tyckte i stort sett genomförts på ett lyckat sätt med många deltagare. Kanske hade något arrangemang mindre publik än väntat, vilket i första hand berodde på det dåliga sommarvädret.

Kanske har Vallonbruksveckan spelat ut sitt syfte. Vi upplevde det arbetsamt att genomföra ”extra” arrangemang utöver de vi redan har ”av tradition”. Ett temaförslag skulle kunna vara ”Föreningslivet på bruken”.
Vi avvaktar ev. beslut om en kommande Vecka 2018.

Arrangemangen kring Kulturarvstrappan upplevdes mycket positiva från deltagande bruk – Karlholm, Stömsberg och Söderfors med mestadels trevliga och intresserade elever från kommunens skolor.

Inget nytt från kommunens Berättarkvällar fanns att notera vare sig från KoF eller bruken.

Informerades om att pengar sökts hos LONA för projektet ”Tämnarån som kanotled”. Beslut väntas under oktober.

Tidigare beslut om att lägga ner den gemensamma hemsidan ”4 bruk” kvarstår och gäller f.o.m. 20180127. Vi kommer heller inte att starta någon gemensam sida för Facebook.

Vi beslutade om att ge ut en gemensam broschyr ”Det händer i Fyra Bruk sommaren 2018” i 500 ex att utdelas bl.a. vid kommande 60+-mässa. Varje bruk får själv bestämma om deltagande i Boka Upplands broschyr, 2018.

Nästa träff blir 20180214 i Karlholm.

 

Från mötet 21/9.

Vi utvärderade skolbesöken i projektet Kulturarvstrappan och konstaterade, att eleverna visade intresse för och kunskap om de gamla bruken. Vi var mycket nöjda med vårt program och dess genomförande.

En fylligare utvärdering publiceras under fliken Kulturarvstrappan.

Planerades broschyren ”Det händer i Strömsbergs bruk 2018” Den kommer att ges ut i samband med julmarknaden 26/11. Planering för marknaden gjordes.

Vi gick igenom ekonomisk redovisning för året. Det beräknade överskottet 2017 ser ut att bli något mindre än budgeterat. Fortfarande oklart med inköp av värmepumpar till brukskontoret.

Utvärderades sommarens aktiviteter.

Diskuterades Leaderprojekt bl.a. hur få med vassklippning av damman i dessa. Arbetsgruppen fick i uppdrag att jobba vidare med ev. ansökan.

Det är fortfarande oklart om bildernas kvalité för framställning av ny roll-up. Vi agerar i frågan.

Vi diskuterade kommande möte med Fyra Bruk, Boken om Strömsbergs bruks jubiléum, spökvandringar i bruket samt kommande sommars ev. utställningar och arrangemang.

Nästa möte: 30/10 kl 17.00.