Möten/protokoll

Från mötet 11/6.

Vi beslutade inköpa viss rekvisita till personal vid Kulturarvstrappan. Materialet kan också användas vid andra sammanhang.

Delvis nya rutiner vid tjänstgöring vid bilbingons café genomgicks.

Informerades om projektet med Tämnarån som kanotled och insatser under sommaren 2018 och närmaste framtida år – se vidare särskild artikel!

Den nya roll-up-en kommer att användas vid evenemang vid Hedens idrottsplats under sommaren.

Vi planerade arrangemang under Vallonbruksveckan: Musik, berättarstund samt förtäring för våra medarbetare planeras 5/8; politisk debatt under temat ”Välkommen världen” planeras i kolhuset lö 11/8 kl. 14.00.

Strömsbergsdagen planerades. OBS 3/8 dead-line för manus till strömsbergsbroschyren!

Nästa träff blir 9/7 kl 17.00.

Fyra bruk

Nästa möte blir i Söderfors 10 oktober kl 13.00.