Möten/protokoll

Från sammanträdet 7/8.

Vi planerade vidare för Strömsbergsdagen. Tyvärr har få knallar anmält sig till försäljningen. Inbjudan till försäljare vid marknaden i Älvkarleby har utdelats. Info-skyltar har satts upp.

Vi beslutade, att samla bakluckeloppis och knallar till ett och samma ställe under Strömsbergsdagen
f.ö. se aktuellt program.

Ganska få anmälningar har inkommit till deltagande i jazzkvällen på Strömsbergs Café 11/8.

Tierps kommun har beslutat om ekonomiskt stöd till oss för arrangemanget.

Gjordes anmälan till ”Kick-off” 17/8 gällande projektet ”Kulturarvstrappan”.

Arbetsgruppen fick i uppdrag att prioritera arbetsområden för kommande Leader-projekt i Strömsbergs bruk.

Undersökning ska genomföras ang. förutsättningar för etapp Strömsbergs bruk – Västland och Tämnarån (kanotprojektet) ang. det låga vattenståndet på sträckan.

Kommunen har från oss fått förfrågan om ekonomiskt stöd för visning av filmen ”Damen i svart” och planerade aktiviteter kring detta.

Ännu har ingen nu roll-up producerats med presentation av Samarbetskommitté och dess verksamhet. Målsättning: att få denna klar snarast.

Vassklippning av dammen har genomförts i privat regi.

Kommittén ställer sig positiv till deltagande i denna åtgärd i framtiden.

Finns planer på att komplettera utställningen om järnvägen, 100 år med bilder och text kring järnvägsstationen i Strömsbergs bruk.

Nästa möte blir to 21/9 kl 17.00.