Kanotleden

I och med att denna brygga vid Braxenströmmen lagts i är nu delsträckan/kanotleden Strömsbergs bruk – Bolstan klar.

 

Bryggorna i Tämnarån kommer snart att var på plats. För Kommitténs del lades i veckan i två bryggor i Vad samt ”slutbryggan” i Bolstan. Bryggan nedom kraftverket är sedan tidigare i-lagd. Badbryggan kommer att sjösättas inför badsäsongen.

Från Styrgruppens möte 12/5

Konstaterades att

  • endast en brygga inte är ilagd på startsträckan från Tämnaren fram till Gryttjom (resten klara)
  • på avsnittet Skämsta – Strömsbergs bruk lägger kommunen i sina 3 bryggor under kommande vecka
  • från Strömsbergs bruk fram till Bolstan är första bryggan ilagd (nedom fisktrappan); 3 bryggor läggs i kommande vecka och resterande 2 när strandtillstånd getts
  • slutsträckan mot Karlholm beräknas få sina bryggor ilagda under kommande vecka.

Av kommunens gamla ”badbryggor” räknar vi med att lägga i 4 st på sträckan Gryttjom – Skämsta samt 1 vid bastun i Västland. Samtliga bryggor ska utrustas med livbojar och info-skyltar.
Planering av nyanläggning P-platser och rastdito gjordes.
Vi räknar med att få resterande mark-/vattentillstånd och skötselavtal klara inom kort.
Vi ser ut att kunna hålla tilldelade ekonomiska ramar.
Nästa möte 2/6.

 

Samarbetskommittén

kallas till ”utomhusmöte” ti 5/5 kl 17.00 i Strömsbergs bruk för att diskutera aktuella frågor.

Vi behöver hjälp med att lägga ut kanotbryggorna! Hör av dig till någon i Kommittén!

 

Fösta bryggan ilagd

Repr. från Marinbastun demonstrerade iläggning av bryggor för kanotleden på Tämnarån inför ett 10-tal medarbetare i projektet.

Nu är alltså första bryggan med landgång på plats nedom Dammen i Ullfors. Så återstår ”bara” 18 ytterligare bryggor att lägga i.
För vår del i Strömsbergs bruk ska 6 bryggor sjösättas. Vi räknar med, att detta ska ske under maj månad. Ett antal rastplatser kommer också iordningsställas.
På vår sträcka fram till Bolstan finns inga rastplatser, men fikastunder kan naturligtvis avnjutas vid bryggorna.

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.