Kanotleden

Från styrgruppens sammanträde 16/3

Arrangemangen vid Tolfta ser nu ut att vara klara.
”Extra” flytbrygga vid Gillberga ska ordnas via Kommitténs insatser.
Återstående grillplatser och rastbord kommer att levereras senast i början av april. Badet i Strömsbergs bruk kommer att utrustas med detta.
Info-skyltar om lämpliga landvägar mellan flytbryggorna kommer att anbringas inom kort.
Invigning av kanotleden kommer att ske lö 29 maj kl 12.00 – 15.00 med olika aktiviteter längs ån. Närmare info om detta lämnas senare.
Det kommer att bli möjligt för kanotpaddlare att t. ex. ladda mobiltelefoner utan kostnad vid kraftverken i Gryttjom och Strömsbergs bruk.
Projektet Kanotleden ska redovisas i sin helhet för medelsbeviljande myndighet 15/6.
Våra organisationer kommer att upprätta ett skötselkontrakt gällande leden med Tierps kommun.
Nästa styrgruppsmöte förläggs vid anläggningen i Tolfta.

Vårfloden och kanotleden

P. gr. a. höga vattenflöden och kraftig vårflod har två kanotbryggor på vår sträcka förflyttats ur sina ursprungliga lägen (gäller nedom kraftverket och i Bolstan). Vi kommer att åtgärda detta så snart väder och vattenflöde tillåter.

Om du skulle se några ”oegentligheter” med bryggor eller i övrigt med kanotleden mellan Strömsbergs bruk och Bolstan – var vänlig rapportera detta till tel. 070- 74 25 634.

 

Kanotledsprojektet kommer att avslutas under kommande sommar 2021. Vi planerar innan dess komplettera leden längs Tämnarån.
Badplatsen i Strömsbergs bruk ska utrustas med ett rejält rastbord i trä samt en ny grillplats.
Rastplatsen söder om bruket skall få ett rastbord.
Anläggningen i Tolfta kommer att vara utrustad med en enkel P-plats för bilar (”långtidsparkering” hänvisas till platsen vid Tolfta kyrka). Vid rastplatsen kommer att finnas två vindskydd med grillplats samt en toalett.
Bryggplatsen vid Gillberga förses med ytterligare en iläggningsbrygga söder om spången samt ett rastbord.
Ytterligare rastbord och grillplatser placeras ut vid några platser söder om Tierp.
Informationsmaterial i form av kartor, broschyrer samt tavlor/vägvisare både fysiskt och digitalt kommer att ordnas.
Vi hoppas kunna ha en festlig invigning av kanotleden lö 29 maj.

Nu har alla kanotister – åtminstone deras flytetyg – gått i vinteride.
TACK för en fin paddlingssäsong!

 

 

Sista bryggan ilagd!

I och med att denna brygga vid Braxenströmmen lagts i är nu delsträckan/kanotleden Strömsbergs bruk – Bolstan klar.

 

Bryggorna i Tämnarån kommer snart att var på plats. För Kommitténs del lades i veckan i två bryggor i Vad samt ”slutbryggan” i Bolstan. Bryggan nedom kraftverket är sedan tidigare i-lagd. Badbryggan kommer att sjösättas inför badsäsongen.

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.