Lokaler att hyra

Om du vill hyra Brukslokalen eller Hedens idrottsplats för att fira något, för en festlig tillställning eller genomföra något arrangemang kostar detta för Brukslokalen 1500 kr för hel dag och 750 kr för halv. Vänd dig till Strömsbergs Café 070-209 45 13
Idrottsplatsen kostar 1500 kr/dag och 2000 kr/kväll –
kontakta Rolf Lindberg 070-7425634.