Lokaler att hyra

Om du vill hyra eller Hedens idrottsplats för att fira något, för en festlig tillställning eller genomföra något arrangemang kostar 1500 kr/dag och 2000 kr/kväll –
kontakta Rolf Lindberg 070-7425634