Lokaler att hyra

Om du vill Hedens idrottsplats (dansbanan, caféet, andra utrymmen) skickas en förfrågan om att hyra Heden till mailadressen stromsbergsif@stromsbergsbruk.nu