Boken om Strömsbergs bruk

Köp boken ”STRÖMSBERGS BRUK – mitt i tiden”

2018 är det 375 år sedan Strömsbergs bruk grundades.  Det var år 1643 som bergsmannen och vallonen Welam Wervier anlade den första masugnen vid forsen i Tämnarån.

I den nya boken ger författaren Kersti Kollberg och fotografen Björn Ullhagen ett aktuellt porträtt av bruket. Boken är rikt illustrerad med både gamla och nytagna bilder. Pris 195 kr inkl. moms. + frakt  Beställ här!
 Boken säljs under de olika evenemangen i bruket samt i Strömsbergs Café.

 

Ur innehållet:

– Det vita bruket .
– Landskapet, människan och järnet .
– Vallonerna Wervier, De Geer, Guillaume .
– Också arbetarnas historia .
– Den livsnödvändiga skogen .
– En herrgårdshistoria .
– Mellan arbete och vila .
– Mer än ett sekels idrottshistoria .
– Företagsamma bruksare .

  Bidrag till utgivningen har lämnats av:
– Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
– Kungliga Patriotiska Sällskapet