Kulturarvstrappan

Tierps kommun är en kommun att upptäcka – för alla. Genom kulturarvstrappan satsar vi på ett kulturarvsprogram för grundskolan som innebär att alla elever får besöka det lokala kulturarvet en gång per läsår under hela grundskolan. Kulturarvstrappan blir en sorts kulturarvsgaranti; som elev i Tierps kommun har en efter avslutad skolgång tagit del av kommunens omfattande kulturarv – steg för steg.

Bakgrunden är hämtad ur läroplanen:

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Lgr11:7)

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.” (Lgr 11:9)

Syftet är att garantera en likvärdighet vad gäller studiebesök i det lokala kulturarvet och att ta tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. Genom att utgå från läroplanen kan eleverna upptäcka att det de läser i historieboken faktiskt kan finnas runt husknuten. På så sätt får de barn som växer upp i Tierps kommun lära känna sin omgivning och sin närmiljö.

Kulturarvstrappan i Strömsbergs bruk!

Ett projekt initierat av Tierps Kommun – Kultur&Fritid. Tanken är att alla elever när de lämnat grundskolan har besökt våra järnbruk och inhämtat kunskap om sitt kulturarv.

 

 

 

2020 förhindrade coronapandemin besök vid våra bruk. I stället visades nedanstående filmer för eleverna.