Strömsbergs Bruksgille

Utdrag ur stadgarna:
Strömsbergs Bruksgille har till mål att värna Strömsbergs historiska miljö
och industriminnen. Bruksgillet verkar också för att de historiska och
miljömässiga värdena i Strömsbergs bruk utvecklas för både boende
och besökare.

Föreningen vill nå dessa mål bl.a. genom att:
• utveckla och synliggöra Strömsbergs bruks kulturvärden så att de
berikar den värdefulla miljön samt gynnar boende, företagande och turism
• stödja Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen i dess arbete att
dokumentera och vårda industriminnena i Strömsbergs bruk
• främja allmänhetens intresse att besöka anläggningar och museer
• aktivt medverka i Strömsbergs bruks framtidsutveckling
• samverka med myndigheter, museer, kommunala organ, föreningar,
organisationer och andra intressenter inom verksamhetsområdet
• initiera verksamheter såsom studiecirklar, kurser, föredrag, utflykter och
sammankomster
• aktivt medverka i frågor som rör bygdens service och sysselsättning

Bruksgillet anordnar valborgsmässofirande, midsommarfirande och tillsammans med Strömsbergs samarbetskommitté (se flik) Strömsbergsdagen och Julmarknaden

Gillet äger och förvaltar Bagarstugan (se flik)

I verksamheten ingår också Vävstugan (se flik)

Att vara med i bruksgillet kostar 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj
Plusgiro 4766909-8
Kontakt: Ordförande Thomas Lindström 070-591 49 96

Strömsbergs Bruksgille samarbetar med NBV

Swishnummer 1236702542

Styrelse Strömsbergs Bruksgille 2019:

 

Ordförande : Thomas Lindström                 070 – 591 49 96         (vald till 2020)

John Brobergs väg 19D

815 96 Strömsbergs bruk                                 thomas@kolbiten.se

Vice ordförande: Björn Falkenäs                  070 – 397 12 20       (vald till 2020)

Tegelverksvägen 20

815 96 Strömsbergs bruk                                bjorn@bruksdesign.se

Sekreterare: Elisabeth Rosengren                073 –  967 25 76       (vald till 2020)

John Brobergs väg 19E

815 96 Strömsbergs bruk                               elisabeth.rosengren@vansterpartiet.se

Kassör: Lars-Olof Billberg                                 0293 – 411 37         (vald till 2021)

Norrgärde 121

815 96 Strömsbergs bruk

Övriga ordinarie ledamöter:

Josefina Kviegård                                               076 – 278 95 79        (vald till 2021)

Vargkulbacken 10

815 96 Strömsbergs bruk                              josefina.kviegard@gmail.com

Jan-Helmer Gustafsson                                 076 – 780 87 06          (vald till 2020)

Vikingagatan 24

753 34 Uppsala                                               janhelmergem@gmail.com

Lars-Allan Nilsson                                     070 – 551 67 86               (vald till 2021)

Industriminnesvägen 10

815 96 Strömsbergs bruk                              l.a.nilsson@telia.com

 

 

Styrelsesuppleanter:

Lotta Söderström                                           072 – 371 46 39              (vald till 2020)

Hedvägen 2

815 96 Strömsbergs bruk                             loso60@live.se

Josephina Wesström                                    073 – 739 12 22                (vald till 2021)

Hemmingsbovägen 30

815 96 Strömsbergs bruk                            josephina@leufsta.se

Revisorer:       (väljs varje år)

Gert Carlsson                                                 0293 – 410 78

Norrbyvägen 5

815 96 Strömsbergs bruk                           hd.gert50@gmail.com

Christian Simonsson                                    072 – 844 88 16

Skansenvägen 4

815 96 Strömsbergs bruk                            christian-simonsson@telia.com

Revisorsuppleant:    (väljs varje år)

Ove Östergren                                              070 – 696 57 54

Skansenvägen 3

815 96 Strömsbergs bruk                            ove.ostergren@telia.com

 

Stiftelserepresentant (väljs varje år av styrelsen) är Jan-Helmer Gustafsson

Stiftelsesuppleant (väljs varje år av styrelsen) är Lars-Olof Billberg

Representanter i Samarbetskommitten (väljs varje år av styrelsen) är Thomas Lindström och Lisa Rosengren.

Historik:
I samband med upprustningen av bagarstugan föddes tanken att bilda ett byalag.
Den 15 november 1982 kallade man till ett möte i brukslokalen där ett 40-tal
Strömsbergsbor kom. Mötet beslutade att ett bruksgille skulle bildas och en
valberedning utsågs.
Den 6 dec samma år hölls mötet då Strömsbergs Bruksgille formellt bildades.
Den första aktiviteten Bruksgillet anordnade blev julpyssel.
Under åren har Bruksgillet anordnat mycket aktiviteter för Strömsbergsborna så som
hantverkskvällar, filmkvällar, musikcafé, gökottor, julbord m.m.
1982 blev Strömsbergs bruk föreslaget som plats för arrangemanget ”Brukets dag”.
Arrangemanget pågick i två dagar, lördagen den 14 augusti var det aktiviteter i bruket
och söndagen den 15 var det i Tolfta kyrka med visning, högmässa och folkdans.
1983 blev Brukets dag omdöpt till Strömsbergsdagen.

 

 

 

 

Bilder från midsommarfirandet 2019

 


Fotograf:
Ingvar Helander

 

Strömsbergs Bruksgilles årsmöte 23/2 2019 på Torkvinden!

Förutom sedvanliga årsmötesärenden beslutades om en blygsam höjning av avgiften för bakning i Bagarstugan från och med 1 mars 2019. Nuvarande hyra för ett dygn är 100:-/medlem och 200:-/icke medlem. Hyran höjs till 120:-/medlem och 280:- för icke medlem. Tanken är att vi kanske kan locka till oss fler medlemmar, som vill stödja vår förening.

Vad händer i Strömsberg 2019?  Här presenteras bland annat:

  • Invigning av Konst På Väg, långfredagen kl. 11.00 i Brukslokalen.
  • Valborgsmässofirande med Manskören och vårtalare Viktoria Söderling, oppositionsråd (S)
  • Uppskattade konstpromenaden återkommer under sommaren
  • Invigning av Vallonbruksveckan, lördag 3/8 i Kolhuset
  • Kulturarvstrappan i september, kommunens alla 8-klassare besöker Strömsberg

Styrelsen för Strömsbergs Bruksgille 2019:

Ordförande Thomas Lindström

Vice ordförande Björn Falkenäs

Sekreterare Elisabeth Rosengren

Kassör Lars-Olof Billberg

Övriga ordinarie ledamöter:

Josefina Kviegård, Jan-Helmer Gustafsson och Lars-Allan Nilsson

Styrelsesuppleanter:

Lotta Söderström och Josephina Wesström

 

Efter mötet bjöds på underbart nyckelharpspel framfört av Daniel Hedman på sin Silverbasnyckelharpa! Tack Daniel!

Tack också till Thomas Lindström och Lotta Lund för en kanon-god middag med sprängd kalkon och kanon-kulor (choklad) till efterrätt!

/Lisa Rosengren