Bruksgillet

Utdrag ur stadgarna:
Strömsbergs Bruksgille har till mål att värna Strömsbergs historiska miljö
och industriminnen. Bruksgillet verkar också för att de historiska och
miljömässiga värdena i Strömsbergs bruk utvecklas för både boende
och besökare.

Föreningen vill nå dessa mål bl.a. genom att:
• utveckla och synliggöra Strömsbergs bruks kulturvärden så att de
berikar den värdefulla miljön samt gynnar boende, företagande och turism
• stödja Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen i dess arbete att
dokumentera och vårda industriminnena i Strömsbergs bruk
• främja allmänhetens intresse att besöka anläggningar och museer
• aktivt medverka i Strömsbergs bruks framtidsutveckling
• samverka med myndigheter, museer, kommunala organ, föreningar,
organisationer och andra intressenter inom verksamhetsområdet
• initiera verksamheter såsom studiecirklar, kurser, föredrag, utflykter och
sammankomster
• aktivt medverka i frågor som rör bygdens service och sysselsättning

Bruksgillet anordnar valborgsmässofirande, midsommarfirande och tillsammans med Strömsbergs samarbetskommitté (se flik) Strömsbergsdagen och Julmarknaden

Gillet äger och förvaltar Bagarstugan (se flik)

I verksamheten ingår också Vävstugan (se flik)

Att vara med i bruksgillet kostar 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj
Plusgiro 4766909-8
Kontakt: Ordförande Thomas Lindström 070-591 49 96

Strömsbergs Bruksgille samarbetar med NBV

Swishnummer 1236702542

 

Historik:
I samband med upprustningen av bagarstugan föddes tanken att bilda ett byalag.
Den 15 november 1982 kallade man till ett möte i brukslokalen där ett 40-tal
Strömsbergsbor kom. Mötet beslutade att ett bruksgille skulle bildas och en
valberedning utsågs.
Den 6 dec samma år hölls mötet då Strömsbergs Bruksgille formellt bildades.
Den första aktiviteten Bruksgillet anordnade blev julpyssel.
Under åren har Bruksgillet anordnat mycket aktiviteter för Strömsbergsborna så som
hantverkskvällar, filmkvällar, musikcafé, gökottor, julbord m.m.
1982 blev Strömsbergs bruk föreslaget som plats för arrangemanget ”Brukets dag”.
Arrangemanget pågick i två dagar, lördagen den 14 augusti var det aktiviteter i bruket
och söndagen den 15 var det i Tolfta kyrka med visning, högmässa och folkdans.
1983 blev Brukets dag omdöpt till Strömsbergsdagen.

Styrelse 2023

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmöte 2022

Årsmötesprotokoll 2022

Några bilder från mötet:

 

 

 

Bilder från midsommarfirandet 2019

 


Fotograf:
Ingvar Helander