Bilder ur Bo Österbergs fotoalbum

Bruksgatan en riktig vinterdag 1952.


Fam. Österberg på Träsksjön.

På broarna över Tämnarån 1944.

Gustav Adolf Ström.


Bo Österberg med ålfångst ur Tämnarån 1954.


Österrikiska studenter på skogspraktik i Strömsberg 1952.


Guckusko i brukets omgivningar.


Vy över dammen 1952.