Strömsbergs bruk – det vita bruket


Det mest kompletta vallonbruket i Norduppland.

Bruket grundades 1643 av Welam Wervier – invandrad vallon, som bl. a. verkat som järnhandlare i Stockholm.

Bruket och dammarna.

De flesta byggnaderna – här våghuset – är uppförda under tidigt 1800-tal och innehåller många stilelement från nyklassisismen.


Tillverkaren av uret var en urmakare Gabriel Blomberg (c:a 1675 – 1751).

Herrgården.

Smeds- och arbetarbostäder längs Bruksgatan.

Kolhuset tillhörande hammarsmedjan.

Hammarsmedjan.

Sågen, där numera skogsbruksmuseet och älghornssamlingen finns.

Träboden där träprodukter förvarades. Gaveln mot ån kunde fällas upp för att underlätta lastning till pråmar på vattnet.

Gamla järnvägsbron över Tämnarån.

Sommartid erbjuds guidade visningar av bruket.

Årligt midsommarfirande.

Vackra rastplatser finns i bruket och dess närhet.

Det är nära till naturupplevelser.

Tämnarån som kanotled.

En bit utanför bruket ligger Nostalgimuseum med intressanta ”farkoster” och ting från en svunnen tid.