Stiftelsen

Svart gul stor 3

Stiftelsen bildades 2003-12-16 med ett stort och avgörande insatskapital av Stora Enso. Enskilda, föreningar samt företag bidrog med kompletterande summor.
Stiftelsen namn har ändrats till flertal, -minne har blivit -minnen. Orsaken till ändringen är att stiftelsen får två huvudinriktningar, järnindustrin, respektive skogsindustrin. Under den kursverksamhet vi hade under året blev det uppenbart för deltagarna att Strömsbergsverkens skogliga verksamhet har haft ett betydande inflytande på skogsindustrins utveckling i Sverige, särskilt för den fr. o. m. 1870-talet vaknade insikten om behovet av forskning grundad skogsvård-skötesel-planering-etc. Men det finns också ett stort behov av att i grunden skildra skogskarlarnas frontlinje, d.v.s. huggare-körare-kolare-m. fl. Skogsindustrin kom i lönsamhet att besegra järnindustrin i den senare fasen av den andra industriella revolutionen i Sverige, ja, den kom att bli en katalysator för bildande av Sveriges storindustrier.

Under året 2004 ombildas Föreningen Strömsbergs Industriminne från att ha varit en interimistisk organisation för att förbereda bildandet av en stiftelse, till att bli en vän och stödförening för densamma, FSI blir FSIv d. v. s. Föreningen Strömsbergs Industriminnesvänner. Det interimistiska ansvaret föreningen iklätt sig tilsammans med Stora Kopparbergets Bergslag AB för byggnader, mark och vatten tas nu över i sin helhet av stiftelsen.

Kontakt Stiftelsen: Ordförande Per Sjödin 0708-233333

Stiftelsen tar tacksamt emot donationer för att kunna underhålla industribyggnaderna
bg 327-3224