Strömsbergs gruppen

Strömsbergs gruppen är ett kulturarbetarkollektiv bestående av ett antal konstnärer där flertalet är bosatta i Strömsbergs bruk. 
Bland annat bedriver de utställningsverksamhet. Konstvandring under sommaren och Konst på väg under påsk är ett par exempel.