Julmarknaden

Julmarknaden är ett årligt arrangemang i Samarbetskommitténs regi. Aktiviteterna förläggs till söndag före första advent. Besökscentrum är öppet och samhället är smyckat av nyhuggna granar och upplyst av facklor och marschaller. I kolhus, masugn, hammarsmedja och delvis utomhus finns försäljare av allehanda ting. Korv-, hamburger- och kaffeförsäljning pågår. Café Strömsberg har naturligtvis öppet. Vid lotterier och chokladhjul kan man vinna fina priser. Vi säljer gamla redskap samt vykort och böcker från Bruket. Skolmuséet är öppet. Det bjuds på musikunderhållning.

Om du vill sälja hantverk eller andra varor – ta kontakt med Urban Tjäder tel 070 – 643 84 41!