Kanotleden

Nu har alla kanotister – åtminstone deras flytetyg – gått i vinteride.
TACK för en fin paddlingssäsong!

 

Från styrgruppens möte 11/11.

Vid video- och telekonferensen konstaterades följande:

Vi har fortfarande några detaljer att ordna längs kanotleden. De får anstå till våren 2021, då vi fått förlängd tid för att avsluta projektet. En del av arrangemangen vid rastplatsen i Tolfta kommer att var på plats inom kort.

Vi har fått ihop drygt 1600 ideellt arbetad tid, vilket är mer än vad projektet har krävt. Ett stort tack till alla som deltagit uttrycktes. Vi hoppas att till våren kunna bjuda på lite festligheter som tack.

Det ser ut att vara lite pengar ”över” i projektet. Om så blir fallet vid sluträkning, önskar vi ett gediget rastbord till brygg-/badplatsen i Strömsbergs bruk samt liknande vid rastplatsen vid ån söder om bruket.

Vi började planera för en invigningsdag i maj 2021 för projektet med aktiviteter efter hela åsträckan. Vi efterlyser föreningars och organisationers medverkan! Hör av er!

Nästa möte blir i slutet av februari 2021.

Gå in digitalt på NATURKARTAN (Upplandsstiftelsen) för att få mera information om Tämnarån som kanotled.

 

Sista bryggan ilagd!

I och med att denna brygga vid Braxenströmmen lagts i är nu delsträckan/kanotleden Strömsbergs bruk – Bolstan klar.

 

Bryggorna i Tämnarån kommer snart att var på plats. För Kommitténs del lades i veckan i två bryggor i Vad samt ”slutbryggan” i Bolstan. Bryggan nedom kraftverket är sedan tidigare i-lagd. Badbryggan kommer att sjösättas inför badsäsongen.

 

Fösta bryggan ilagd

Repr. från Marinbastun demonstrerade iläggning av bryggor för kanotleden på Tämnarån inför ett 10-tal medarbetare i projektet.

Nu är alltså första bryggan med landgång på plats nedom Dammen i Ullfors. Så återstår ”bara” 18 ytterligare bryggor att lägga i.
För vår del i Strömsbergs bruk ska 6 bryggor sjösättas. Vi räknar med, att detta ska ske under maj månad. Ett antal rastplatser kommer också iordningsställas.
På vår sträcka fram till Bolstan finns inga rastplatser, men fikastunder kan naturligtvis avnjutas vid bryggorna.

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kanotleden

Kulturarvstrappan

Eftersom coronapandemin förhindrar oss från att genomföra besök från eleverna vid kommunens grundskolor till de uppländska bruken, har i stället spelats in filmer från varje deltagande bruk. Filmerna finns nu att ses på vår hemsida under fliken ”Kulturarvstrappan”. Filmerna ska inte ses som en ersättning för elevbesöken. Vi hoppas naturligtvis att besöksaktiviteterna ska återupptas kommande år.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kulturarvstrappan

Tennpokal

Bo Österberg har till Kommittén skänkt en pokal som hans far Oskar fick på sin 50-årsdag. Med anledning av kalaset finns en liten historia berättad av sonen. Pokalen och berättelsen i text finns att beskåda på Kommitténs kontor.

Vi riktar ett stort TACK till Bo!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tennpokal

För oss som hittills kommunicerat via röksignaler…

Frågor har ställts om Kommittén har en plats på Facebook. Ja, det har vi.
Man når sidan genom att ladda ner Facebook-appen och följa instruktionerna för att skapa ett personligt konto. Därefter loggar man in på Strömsbergs bruks samarbetskommitté. Nu kan man lämna den pyrande lägereldsglöden för enklare kommunikation. Dock – lämna inte din glöd och intresse för Strömsbergs bruk och Kommitténs alla intressanta göranden!
Sidan kan även nås i webbläsare utan krav på eget konto. Länk finns nedan.

https://www.facebook.com/stromsbergsbsamarbetskommitte/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för För oss som hittills kommunicerat via röksignaler…

Kanoter uthyres

Vid Strömsbergs café kan du från och med vecka 34 och tillsvidare hyra kanot med utrustning (paddlar, kanotkärra och flytvästar) under veckosluten (fredag till söndag). För aktuella öppettider se caféets Facebook-sida.

Kostnad/kanot 300 kr för en dag
                               500 för två dagar

Vill du hyra längre än så eller övriga tider –
kontakta tele. 070-74 25 634.


Info-blad med förslag på några dagsturer från Strömsbergs bruk finns vid caféet.

Samarbetskommittén. Strömsbergs bruk

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kanoter uthyres

Fiskvandring i Tämnarån

– är namnet på en utställning som öppnar i Strömsbergs bruk, Gjuterimuseum, lördag den 13/6 i samband med Öppet bruk.


Under våren, sommaren och hösten 2019 fick Strömsbergsborna möjlighet att följa bygget av en fisktrappa i Tämnarån vid kraftstationen.

Fisktrappor är tekniska fiskvägar som möjliggör för fisk att ta sig förbi naturliga eller konstgjorda vandringshinder. Exempel på hinder kan vara ett vattenfall eller dammar vid ett kraftverk.

Vandringsfisk är fiskarter som företar tydlig årstidsbunden fiskvandring. Orsaken till vandringen är vanligen fortplantning. Leken hos fiskar inleds hos vissa arter med långa vandringar till yngelplatserna. När det gäller Tämnarån är det fram för allt id, lake, flodnejonöga, vimma, ål, gädda, abborre och öring som är intressanta. På den rätta platsen sker sedan själva fortplantningen då ägg läggs och befruktas, för att i de flesta fall sedan överges.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fiskvandring i Tämnarån

Mountainbike

Det är tillåtet att såväl gå, springa och nu också åka mountainbike i våra motionsspår i Strömsbergs bruk.Vi ber motionärer av alla slag visa varandra hänsyn vid vistelse i spåren!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Mountainbike

Kommittén får kulturpris

Det är med glädje och en viss stolthet vi får veta, att Strömsbergs bruks Samarbetskommitté tilldelas 2020 års kulturpris från Tierps kommun. Detta bl. a. för att man anser, att vi vill utveckla Strömsbergs bruk som besöksmål och mötesplats för kommunens innevånare. Man berömmer vårt samarbete mellan olika organisationer och våra arrangemang samt engagemang i uppbyggnaden av Tämnarån som kanotled och aktiviteter i kommunens projekt Kulturarvstrappan.

Kulturpriset – som består av en statyett – är en hedersbetygelse till person eller grupp som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.

Se vidare Tierps kommuns hemsida.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kommittén får kulturpris

Strömsbergs bruk – det vita bruket

Se bilder från bruket på hemsidans flik ”Historik”. Där kan du också se fler bildserier från bruket och dess historia.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Strömsbergs bruk – det vita bruket

Den uppländska järnhanteringens kulturarv

Den uppländska järnhanteringens kulturarv
är titeln på en utredning som Håkan Liby gjort för Region Uppsala räkning. Av utredningen utläser vi bl. a.

  • Ska begreppet ”Vallonbruk” tas bort?
  • Att satsa ekonomiska och personella resurser på endast ett bruk under en 3-års period.
  • Att skapa ett digitalt besökscentrum för bruken.
  • Att stärka medborgarnas kulturella medvetande.
  • Stötta eldsjälarna och trygga återväxten!
  • Hur stoppa det pågående fastighetsförfallet?
  • Hur utveckla turismen?

Hela utredningen finns att se här.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Den uppländska järnhanteringens kulturarv