Utvärdering av årets Kulturarvstrappa

Vid en träff med representanter från deltagande bruk under Kulturarvstrappan 2019 konstaterades, att man i stort sett varit nöjda med arrangemangen.
Besökande elever var mestadels trevliga, vetgiriga och intresserade.
Få skolor hade besvarat den från KoF utsända enkäten. Av de inkomna svaren var övervägande delen positiva till besöken och de olika arrangemangen.
Fortfarande kunde förankringen mellan skolorna (skolledar- och lärarengagemang, anknytning till ordinarie undervisning, förberedelser till besöken, mm) vara bättre.

Ett förslag att förlägga tid av lärarnas fortbildningstid vid bruken gavs.

En förhoppning uttrycktes, att arrangemangen med Kulturarvstrappan ska fortsätta även kommande år.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av årets Kulturarvstrappa

Tämnarån som kanotled

Vi har i Styrgruppen nu beslutat om inköp från ett företag i kommunen av 19 st flytbryggor att läggas ut i ån under våren 2020. Oklart är om leverans från företaget kan ske redan under hösten 2019. Om så sker, måste vinterlagring ordnas för bryggorna.

Vi väntar på myndigheternas yttrande ang. ”strand- och vattenrätt”.

Frågor om livbojar vid bryggorna, skyltning av kanotvägar och tillfartsd:o samt information av olika slag till allmänheten finns på agendan för kommande möten i Styrgruppen.

För framtiden kommer kontrakt med kommunen att upprättas angående skötsel av bryggor, rastplatser, mm efter ån. En ekonomisk ersättning för detta arbete till t. ex. organisationer som utför arbetet förväntas utgå.

För ovanstående behövs frivilliga krafter för att genomföra! Hör av dig till Kommittén!

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tämnarån som kanotled

När vi fixar bly i Strömsbergs bruk

Under några vackra sensommardagar i september fick bruket besök av elever från åk 8 och särskolan vid kommunens grundskolor.
Det var trevliga, intresserade och bitvis kunniga ungdomar vi mötte, som också ställde en del kluriga frågor till handledarna.
En guidad tur i brukets byggnader och lokaler ingick, där eleverna fick en inblick i ortens historia, industri, kultur och sociala liv.
I Skogsbruksmuséet fick man pröva på det tunga skogsarbetet med att bl. a. handsåga timmer.
I smedjans ässjor och gnistregn framställdes nyckelbrickor och stålkrokar.
Vid masugnen genomfördes ett modellförsök att ur blyoxid och kol framställa bly, att jämföras med masugnsprocessens från malm (järnoxid) och kol till järn.

Stort tack till alla elever, lärare och handledare för trevliga dagar i bruket. Tack också till Tierps kommun och det utmärkta initiativet att på detta sätt ge eleverna en bild av närsamhällets historia och utveckling.

Läs mera om Kulturarvstrappan på aktuell flik.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för När vi fixar bly i Strömsbergs bruk

Hjärtstartare

Under Samarbetskommitténs aktiviteter resten av 2019 finns hjärtstartaren tillgänglig vid Informationen.

Mer information om hjärtstartaren hittas här.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hjärtstartare

Priser på våra marknader

Välkommen att försälja dina varor på våra marknader (se kalendarium) i Strömsbergs bruk!
Avgifter:
100 kr för loppis.
250 kr/ 3 m-bord + 100 kr för ytterligare/m marknader (Vårmarknad, Strömsbergsdag och Julmarknad).
Om man väljer att delta i flera dagar (flera än en dag) under Vårmarknaden betalar man ytterligare totalt 100 kr.
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Priser på våra marknader