Från mötet med Fyra Bruk 6/2

Informerades om brukens planeringar inför sommarsäsongen.
Diskuterades deltagande i årets Vallonbruksvecka och deltagande i planeringsmöte för denna.
Gjordes uppföljning av utredningen ”Vallonbruk i Uppland” (H. Liby). Informerades om att utredningen borde kompletteras.
Diskuterades appen ”Visit Norduppland” och konstaterades att varje bruk för sig borde ansluta sig till denna för att få ut information om sin verksamhet.
Avhandlades frågor kring samarbete med olika studieförbund.
Beslutades att även i år ge ut en gemensam broschyr ”Det händer i Fyra Bruk”.
Informerades om möjlighet för bruken att delta med information om brukens sommaraktiviteter i en tidning, som kommer att distribueras till alla hushåll i Tierps och Älvkarleby kommuner, sommargäster där samt till olika evenemang/arrangemang i området.
Presenterades och informerades om projektet ”Tämnarån som kanotled”.

Nästa möte hålls i Söderfors 14/10.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Från mötet med Fyra Bruk 6/2

Tämnarån som kanotled

Styrgruppens möte 14/1.

 Förröjning av bryggplatser och rastd:o.

Platserna ska inspekteras innan bryggor läggs i mm. Skriftlig dokumentation av åtgärder som måste till. Fotodokumentation av platserna. För ”vår” sträcka gäller 7 bryggplatser inkl. befintlig badbrygga i bruket. Inspektion och dokumentation klar senast 31 mars. Åtgärder med anledning av inspektion ska vara klara innan bryggorna läggs i – se nedan.

Skyltning och information.

För detta finns en informationsplan som bl.a. tar upp: kort beskrivning av Tämnarån, varför vi vill locka besökare (målgrupper) till ån, info om paddlingsetapper i ån, sevärdheter längs paddlingsleder. Info såväl på fasta skyltar, via broschyrer och digitalt.

Bryggor – leverans och isättning.

Första leverans av bryggor 15 mars; en andra 15 april. Ev. leverans av alla bryggor vid första tillfälle. Utbildningsdag och första iläggning av brygga i Ullfors 22 mars. Kommittén och alla dess medarbetare svarar för ”vår” sträcka. Alla bör delta i utbildningsdagen. Iläggningarna ska skriftligt och fotodokumenteras. Vi hoppas alla bryggor finns ilagda senast 1 juni.

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tämnarån som kanotled

Strömsbergs bruk – det vita bruket

Se bilder från bruket på hemsidans flik ”Historik”. Där kan du också se fler bildserier från bruket och dess historia.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Strömsbergs bruk – det vita bruket

Den uppländska järnhanteringens kulturarv

Den uppländska järnhanteringens kulturarv
är titeln på en utredning som Håkan Liby gjort för Region Uppsala räkning. Av utredningen utläser vi bl. a.

  • Ska begreppet ”Vallonbruk” tas bort?
  • Att satsa ekonomiska och personella resurser på endast ett bruk under en 3-års period.
  • Att skapa ett digitalt besökscentrum för bruken.
  • Att stärka medborgarnas kulturella medvetande.
  • Stötta eldsjälarna och trygga återväxten!
  • Hur stoppa det pågående fastighetsförfallet?
  • Hur utveckla turismen?

Hela utredningen finns att se här.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Den uppländska järnhanteringens kulturarv