Vill du arrangera en aktivitet vid invigningen av Tämnaårns kanotled den 29 maj?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vill du arrangera en aktivitet vid invigningen av Tämnaårns kanotled den 29 maj?

Kanotleden

Från styrgruppens sammanträde 16/3

Arrangemangen vid Tolfta ser nu ut att vara klara.
”Extra” flytbrygga vid Gillberga ska ordnas via Kommitténs insatser.
Återstående grillplatser och rastbord kommer att levereras senast i början av april. Badet i Strömsbergs bruk kommer att utrustas med detta.
Info-skyltar om lämpliga landvägar mellan flytbryggorna kommer att anbringas inom kort.
Invigning av kanotleden kommer att ske lö 29 maj kl 12.00 – 15.00 med olika aktiviteter längs ån. Närmare info om detta lämnas senare.
Det kommer att bli möjligt för kanotpaddlare att t. ex. ladda mobiltelefoner utan kostnad vid kraftverken i Gryttjom och Strömsbergs bruk.
Projektet Kanotleden ska redovisas i sin helhet för medelsbeviljande myndighet 15/6.
Våra organisationer kommer att upprätta ett skötselkontrakt gällande leden med Tierps kommun.
Nästa styrgruppsmöte förläggs vid anläggningen i Tolfta.

Vårfloden och kanotleden

P. gr. a. höga vattenflöden och kraftig vårflod har två kanotbryggor på vår sträcka förflyttats ur sina ursprungliga lägen (gäller nedom kraftverket och i Bolstan). Vi kommer att åtgärda detta så snart väder och vattenflöde tillåter.

Om du skulle se några ”oegentligheter” med bryggor eller i övrigt med kanotleden mellan Strömsbergs bruk och Bolstan – var vänlig rapportera detta till tel. 070- 74 25 634.

 

Kanotledsprojektet kommer att avslutas under kommande sommar 2021. Vi planerar innan dess komplettera leden längs Tämnarån.
Badplatsen i Strömsbergs bruk ska utrustas med ett rejält rastbord i trä samt en ny grillplats.
Rastplatsen söder om bruket skall få ett rastbord.
Anläggningen i Tolfta kommer att vara utrustad med en enkel P-plats för bilar (”långtidsparkering” hänvisas till platsen vid Tolfta kyrka). Vid rastplatsen kommer att finnas två vindskydd med grillplats samt en toalett.
Bryggplatsen vid Gillberga förses med ytterligare en iläggningsbrygga söder om spången samt ett rastbord.
Ytterligare rastbord och grillplatser placeras ut vid några platser söder om Tierp.
Informationsmaterial i form av kartor, broschyrer samt tavlor/vägvisare både fysiskt och digitalt kommer att ordnas.
Vi hoppas kunna ha en festlig invigning av kanotleden lö 29 maj.

Nu har alla kanotister – åtminstone deras flytetyg – gått i vinteride.
TACK för en fin paddlingssäsong!

 

 

Sista bryggan ilagd!

I och med att denna brygga vid Braxenströmmen lagts i är nu delsträckan/kanotleden Strömsbergs bruk – Bolstan klar.

 

Bryggorna i Tämnarån kommer snart att var på plats. För Kommitténs del lades i veckan i två bryggor i Vad samt ”slutbryggan” i Bolstan. Bryggan nedom kraftverket är sedan tidigare i-lagd. Badbryggan kommer att sjösättas inför badsäsongen.

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kanotleden

Norden Laser Seglarskola

Norden Laser Seglarskola inbjuder till kurser i vattnen vid norra Upplandskusten i sommar.
För info och anmälan –
mrlaser@hotmail.com eller tel. nr. 0702 – 309 212

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Norden Laser Seglarskola

Kommitténs Facebooksida

Kommitténs Facebooksida når man genom att ladda ner Facebook-appen och följa instruktionerna för att skapa ett personligt konto. Logga sedan in på Strömsbergs bruks samarbetskommitté.
Ett annat sätt att nå sidan är via länken https://www.facebook.com/stromsbergsbsamarbetskommitte/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kommitténs Facebooksida

Sommarens kanotuthyrning

Kommittén planerar kunna fortsätta hyra ut kanoter för paddling på Tämnarån till intresserade under kommande säsong. Vi undersöker att införa ett system via digital uthyrning, som även ska kunna fungera kvällstid och med självservice.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sommarens kanotuthyrning

Kalendarium 2021

På vår hemsida ser du vår preliminära planering av säsongen 2021 (se menyvalet ”Kalendarium”).
Vi hoppas kunna genomföra denna enl. planerna. Håll er underrättade om ev. ändringar.
Välkommen till det vita bruket!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kalendarium 2021

Fiskvandring i Tämnarån

– är namnet på en utställning som öppnar i Strömsbergs bruk, Gjuterimuseum, lördag den 13/6 i samband med Öppet bruk.


Under våren, sommaren och hösten 2019 fick Strömsbergsborna möjlighet att följa bygget av en fisktrappa i Tämnarån vid kraftstationen.

Fisktrappor är tekniska fiskvägar som möjliggör för fisk att ta sig förbi naturliga eller konstgjorda vandringshinder. Exempel på hinder kan vara ett vattenfall eller dammar vid ett kraftverk.

Vandringsfisk är fiskarter som företar tydlig årstidsbunden fiskvandring. Orsaken till vandringen är vanligen fortplantning. Leken hos fiskar inleds hos vissa arter med långa vandringar till yngelplatserna. När det gäller Tämnarån är det fram för allt id, lake, flodnejonöga, vimma, ål, gädda, abborre och öring som är intressanta. På den rätta platsen sker sedan själva fortplantningen då ägg läggs och befruktas, för att i de flesta fall sedan överges.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fiskvandring i Tämnarån

Strömsbergs bruk – det vita bruket

Se bilder från bruket på hemsidans flik ”Historik”. Där kan du också se fler bildserier från bruket och dess historia.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Strömsbergs bruk – det vita bruket

Den uppländska järnhanteringens kulturarv

Den uppländska järnhanteringens kulturarv
är titeln på en utredning som Håkan Liby gjort för Region Uppsala räkning.

Hela utredningen finns att se här.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Den uppländska järnhanteringens kulturarv