När järnvägen kom till bruket … och försvann

Under fliken ”Historia” visas ytterligare några bilder ur vår fotosamling om bibanan
Tierp – Strömsbergs bruk.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för När järnvägen kom till bruket … och försvann

Tämnarån som kanotled

Från styrgruppens möte 27/11

Vi beräknar få i samtliga bryggor i Tämnarån innan paddlingssäsongen startar 2020. Ett bekymmer kan bli förbudet att röra upp för mycket bottenslam i ån vid arbetet. Vi undersöker hanteringen av detta.
Förslag till skötselavtal godkändes. Fortsatt arbete sker, innan dokumentet undertecknas av parterna.
Fortsatt oklarhet råder med vissa markägare om tillstånd för bryggor.
Om vädret tillåter ska undersökning om förröjning av bryggplatser, mm företas innan årsskiftet.
Intresset från styrgruppen att ev. hyra ut kanotkärror var svagt.
Januarimötet (ti 14) kommer att ägnas åt bl.a. ideella insatser, kulturvärdeinventering längs ån, skyltning, informationsmaterial, ambassadörsutbildning, m. fl.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tämnarån som kanotled

Arbetets munterhet… eller …de giva oss slagg för malm…

En utställning bilder ur Anders Mossberg och Magnus Blancks fotosamling. Se fliken ”Historia”.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Arbetets munterhet… eller …de giva oss slagg för malm…

Damen i svart

Denna klassiska Hillman-deckare inspelad i Strömsbergs bruk visas ti 19/11 kl 12.15 i SVT1.
Därefter kommer den att finnas i ytterligare 30 dagar på SVT Play.
Passa på att titta på en inte allt för spännande – men av flera skäl ”nostalgisk” sevärd film! De övriga filmerna i Hillman-sviten – Ryttare i Blått, Mannekäng i rött samt Vita frun ges också i repriser på TV.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Damen i svart

RYSSEN KOMMER – ett dystert 300-års-minne

Ur dimman över Ålandshav siktades en julimorgon 1719 den ryska galärflottan. Vårdkasar tändes längs svenska kusten, och budkavlen om ofred spreds.

 

I städer, byar, bruk och enskilda egendomar drabbades civilbefolkningen av våld, terror, tortyr, våldtäkt och död. Materiella tillgångar togs som krigsbyte av ryssarna. Byggnader och institutioner brändes ner och totalförstördes.
Händelserna har uppmärksammats under året bl. a. vid Vallonbruksveckan med olika arrangemang.

Läs mera om ”rysshärjningarna” på fliken ”Historia”.

Ett stort tack till Magnus Ullman med tillstånd att publicera några bilder ur hans utmärkta bok ”Rysshärjningarna”, vilken också givit inspiration till texterna. Köp och läs boken!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för RYSSEN KOMMER – ett dystert 300-års-minne

Möte 4 Bruk

Vid möte med representanter för 4 Bruk (Karlholm, Strömsbergs bruk, Söderfors och Ullfors) diskuterades bl. a.  utredningen om brukens framtid (se separat artikel), Vallonbruksveckans framtid – de flesta representanterna fann ingen mening att fortsätta med arrangemangen i nuvarande form samt gjordes utvärdering av sommarens övriga arrangemang.

Lena Wänköö från kommunen informerade om företeelsen ”Digital närvaro” och möjligheterna att göra verksamheten på bruken mera spridd och känd via sociala media.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Möte 4 Bruk

Den uppländska järnhanteringens kulturarv

Den uppländska järnhanteringens kulturarv
är titeln på en utredning som Håkan Liby gjort för Region Uppsala räkning. Av utredningen utläser vi bl. a.

  • Ska begreppet ”Vallonbruk” tas bort?
  • Att satsa ekonomiska och personella resurser på endast ett bruk under en 3-års period.
  • Att skapa ett digitalt besökscentrum för bruken.
  • Att stärka medborgarnas kulturella medvetande.
  • Stötta eldsjälarna och trygga återväxten!
  • Hur stoppa det pågående fastighetsförfallet?
  • Hur utveckla turismen?

Hela utredningen finns att se här.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Den uppländska järnhanteringens kulturarv