Kanotleden

I och med att denna brygga vid Braxenströmmen lagts i är nu delsträckan/kanotleden Strömsbergs bruk – Bolstan klar.

 

Bryggorna i Tämnarån kommer snart att var på plats. För Kommitténs del lades i veckan i två bryggor i Vad samt ”slutbryggan” i Bolstan. Bryggan nedom kraftverket är sedan tidigare i-lagd. Badbryggan kommer att sjösättas inför badsäsongen.

 

Fösta bryggan ilagd

Repr. från Marinbastun demonstrerade iläggning av bryggor för kanotleden på Tämnarån inför ett 10-tal medarbetare i projektet.

Nu är alltså första bryggan med landgång på plats nedom Dammen i Ullfors. Så återstår ”bara” 18 ytterligare bryggor att lägga i.
För vår del i Strömsbergs bruk ska 6 bryggor sjösättas. Vi räknar med, att detta ska ske under maj månad. Ett antal rastplatser kommer också iordningsställas.
På vår sträcka fram till Bolstan finns inga rastplatser, men fikastunder kan naturligtvis avnjutas vid bryggorna.

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kanotleden

Kanoter uthyres

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kanoter uthyres

Fiskvandring i Tämnarån

– är namnet på en utställning som öppnar i Strömsbergs bruk, Gjuterimuseum, lördag den 13/6 i samband med Öppet bruk.


Under våren, sommaren och hösten 2019 fick Strömsbergsborna möjlighet att följa bygget av en fisktrappa i Tämnarån vid kraftstationen.

Fisktrappor är tekniska fiskvägar som möjliggör för fisk att ta sig förbi naturliga eller konstgjorda vandringshinder. Exempel på hinder kan vara ett vattenfall eller dammar vid ett kraftverk.

Vandringsfisk är fiskarter som företar tydlig årstidsbunden fiskvandring. Orsaken till vandringen är vanligen fortplantning. Leken hos fiskar inleds hos vissa arter med långa vandringar till yngelplatserna. När det gäller Tämnarån är det fram för allt id, lake, flodnejonöga, vimma, ål, gädda, abborre och öring som är intressanta. På den rätta platsen sker sedan själva fortplantningen då ägg läggs och befruktas, för att i de flesta fall sedan överges.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fiskvandring i Tämnarån

Fotoutställning: Strömsbergs bruk nu och då

En gång i tiden ljöd hammarens tunga dunkande från Hammarsmedjan, man kunde se gnistregn från toppen av masugnen när man släppte ned malm och kol i masugnens hungriga gap. Hästar och vagnar rullade på vägarna fyllde av allehanda ting. Det var ett livligt bruk men 1920 tystnade hammaren och masugnen släcktes ned, bruket var sålt och inget mer skulle tillverkas. Man stängde dörren och gick sin väg.

Denna utställning visar hur bruket såg ut för ca 100 år sedan och hur det ser ut idag på samma plats.

Invigning den 13/6 i utställningsrummet. Utställningen kan beses under hela sommaren dagtid.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fotoutställning: Strömsbergs bruk nu och då

Inställt/ändrat!

Öppet bruk 13/6 och 11/7: endast öppet i masugn och smedja.

Midsommarfirandet 19/6 inställs!

Guidning 11/7 och 8/8: inställs!

Strömsbergsdagen 15/8: inställs!

Kolmilan kommer att tändas ”som vanligt” 14/8 och aktiviteter där för att framställa träkol kommer att genomföras.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Inställt/ändrat!

Mountainbike

Det är tillåtet att såväl gå, springa och nu också åka mountainbike i våra motionsspår i Strömsbergs bruk.Vi ber motionärer av alla slag visa varandra hänsyn vid vistelse i spåren!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Mountainbike

Kommittén får kulturpris

Det är med glädje och en viss stolthet vi får veta, att Strömsbergs bruks Samarbetskommitté tilldelas 2020 års kulturpris från Tierps kommun. Detta bl. a. för att man anser, att vi vill utveckla Strömsbergs bruk som besöksmål och mötesplats för kommunens innevånare. Man berömmer vårt samarbete mellan olika organisationer och våra arrangemang samt engagemang i uppbyggnaden av Tämnarån som kanotled och aktiviteter i kommunens projekt Kulturarvstrappan.

Kulturpriset – som består av en statyett – är en hedersbetygelse till person eller grupp som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.

Se vidare Tierps kommuns hemsida.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kommittén får kulturpris

Strömsbergs bruk – det vita bruket

Se bilder från bruket på hemsidans flik ”Historik”. Där kan du också se fler bildserier från bruket och dess historia.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Strömsbergs bruk – det vita bruket

Den uppländska järnhanteringens kulturarv

Den uppländska järnhanteringens kulturarv
är titeln på en utredning som Håkan Liby gjort för Region Uppsala räkning. Av utredningen utläser vi bl. a.

  • Ska begreppet ”Vallonbruk” tas bort?
  • Att satsa ekonomiska och personella resurser på endast ett bruk under en 3-års period.
  • Att skapa ett digitalt besökscentrum för bruken.
  • Att stärka medborgarnas kulturella medvetande.
  • Stötta eldsjälarna och trygga återväxten!
  • Hur stoppa det pågående fastighetsförfallet?
  • Hur utveckla turismen?

Hela utredningen finns att se här.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Den uppländska järnhanteringens kulturarv