Inställt/ändrat!

Öppet bruk 13/6 och 11/7: endast öppet i masugn och smedja.

Midsommarfirandet 19/6 inställs!

Guidning 11/7 och 8/8: inställs!

Strömsbergsdagen 15/8: inställs!

Kolmilan kommer att tändas ”som vanligt” 14/8 och aktiviteter där för att framställa träkol kommer att genomföras.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Inställt/ändrat!

Kanotleden

Bryggorna i Tämnarån kommer snart att var på plats. För Kommitténs del lades i veckan i två bryggor i Vad samt ”slutbryggan” i Bolstan. Bryggan nedom kraftverket är sedan tidigare i-lagd. Badbryggan kommer att sjösättas inför badsäsongen.

Från Styrgruppens möte 12/5

Konstaterades att

 • endast en brygga inte är ilagd på startsträckan från Tämnaren fram till Gryttjom (resten klara)
 • på avsnittet Skämsta – Strömsbergs bruk lägger kommunen i sina 3 bryggor under kommande vecka
 • från Strömsbergs bruk fram till Bolstan är första bryggan ilagd (nedom fisktrappan); 3 bryggor läggs i kommande vecka och resterande 2 när strandtillstånd getts
 • slutsträckan mot Karlholm beräknas få sina bryggor ilagda under kommande vecka.

Av kommunens gamla ”badbryggor” räknar vi med att lägga i 4 st på sträckan Gryttjom – Skämsta samt 1 vid bastun i Västland. Samtliga bryggor ska utrustas med livbojar och info-skyltar.
Planering av nyanläggning P-platser och rastdito gjordes.
Vi räknar med att få resterande mark-/vattentillstånd och skötselavtal klara inom kort.
Vi ser ut att kunna hålla tilldelade ekonomiska ramar.
Nästa möte 2/6.

 

Samarbetskommittén

kallas till ”utomhusmöte” ti 5/5 kl 17.00 i Strömsbergs bruk för att diskutera aktuella frågor.

Vi behöver hjälp med att lägga ut kanotbryggorna! Hör av dig till någon i Kommittén!

 

Fösta bryggan ilagd

Repr. från Marinbastun demonstrerade iläggning av bryggor för kanotleden på Tämnarån inför ett 10-tal medarbetare i projektet.

Nu är alltså första bryggan med landgång på plats nedom Dammen i Ullfors. Så återstår ”bara” 18 ytterligare bryggor att lägga i.
För vår del i Strömsbergs bruk ska 6 bryggor sjösättas. Vi räknar med, att detta ska ske under maj månad. Ett antal rastplatser kommer också iordningsställas.
På vår sträcka fram till Bolstan finns inga rastplatser, men fikastunder kan naturligtvis avnjutas vid bryggorna.

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kanotleden

Mountainbike

Det är tillåtet att såväl gå, springa och nu också åka mountainbike i våra motionsspår i Strömsbergs bruk.Vi ber motionärer av alla slag visa varandra hänsyn vid vistelse i spåren!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Mountainbike

Kommittén får kulturpris

Det är med glädje och en viss stolthet vi får veta, att Strömsbergs bruks Samarbetskommitté tilldelas 2020 års kulturpris från Tierps kommun. Detta bl. a. för att man anser, att vi vill utveckla Strömsbergs bruk som besöksmål och mötesplats för kommunens innevånare. Man berömmer vårt samarbete mellan olika organisationer och våra arrangemang samt engagemang i uppbyggnaden av Tämnarån som kanotled och aktiviteter i kommunens projekt Kulturarvstrappan.

Kulturpriset – som består av en statyett – är en hedersbetygelse till person eller grupp som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.

Se vidare Tierps kommuns hemsida.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kommittén får kulturpris

Kanoter uthyres

Via Samarbetskommittén kan du hyra kanot för kortare eller längre paddlingsturer på Tämnarån. Två kanoter med paddlar, flytvästar och kärra för landtransport finns. För närmare information: tel 070 – 74 25 634.
Kanot kan också hyras via Strömsbergs Café.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kanoter uthyres

Strömsbergs bruk – det vita bruket

Se bilder från bruket på hemsidans flik ”Historik”. Där kan du också se fler bildserier från bruket och dess historia.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Strömsbergs bruk – det vita bruket

Den uppländska järnhanteringens kulturarv

Den uppländska järnhanteringens kulturarv
är titeln på en utredning som Håkan Liby gjort för Region Uppsala räkning. Av utredningen utläser vi bl. a.

 • Ska begreppet ”Vallonbruk” tas bort?
 • Att satsa ekonomiska och personella resurser på endast ett bruk under en 3-års period.
 • Att skapa ett digitalt besökscentrum för bruken.
 • Att stärka medborgarnas kulturella medvetande.
 • Stötta eldsjälarna och trygga återväxten!
 • Hur stoppa det pågående fastighetsförfallet?
 • Hur utveckla turismen?

Hela utredningen finns att se här.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Den uppländska järnhanteringens kulturarv