RYSSEN KOMMER – ett dystert 300-års-minne

Ur dimman över Ålandshav siktades en julimorgon 1719 den ryska galärflottan. Vårdkasar tändes längs svenska kusten, och budkavlen om ofred spreds.

 

I städer, byar, bruk och enskilda egendomar drabbades civilbefolkningen av våld, terror, tortyr, våldtäkt och död. Materiella tillgångar togs som krigsbyte av ryssarna. Byggnader och institutioner brändes ner och totalförstördes.
Händelserna har uppmärksammats under året bl. a. vid Vallonbruksveckan med olika arrangemang.

Läs mera om ”rysshärjningarna” på fliken ”Historia”.

Ett stort tack till Magnus Ullman med tillstånd att publicera några bilder ur hans utmärkta bok ”Rysshärjningarna”, vilken också givit inspiration till texterna. Köp och läs boken!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för RYSSEN KOMMER – ett dystert 300-års-minne

Möte 4 Bruk

Vid möte med representanter för 4 Bruk (Karlholm, Strömsbergs bruk, Söderfors och Ullfors) diskuterades bl. a.  utredningen om brukens framtid (se separat artikel), Vallonbruksveckans framtid – de flesta representanterna fann ingen mening att fortsätta med arrangemangen i nuvarande form samt gjordes utvärdering av sommarens övriga arrangemang.

Lena Wänköö från kommunen informerade om företeelsen ”Digital närvaro” och möjligheterna att göra verksamheten på bruken mera spridd och känd via sociala media.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Möte 4 Bruk

Den uppländska järnhanteringens kulturarv

Den uppländska järnhanteringens kulturarv
är titeln på en utredning som Håkan Liby gjort för Region Uppsala räkning. Av utredningen utläser vi bl. a.

  • Ska begreppet ”Vallonbruk” tas bort?
  • Att satsa ekonomiska och personella resurser på endast ett bruk under en 3-års period.
  • Att skapa ett digitalt besökscentrum för bruken.
  • Att stärka medborgarnas kulturella medvetande.
  • Stötta eldsjälarna och trygga återväxten!
  • Hur stoppa det pågående fastighetsförfallet?
  • Hur utveckla turismen?

Hela utredningen finns att se här.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Den uppländska järnhanteringens kulturarv

Tämnarån som kanotled

Vid styrgruppens senaste möte avhandlades följande:

Vi kommer att få leverans på 10 st bryggor i mars och 9 st i april 2020. Varje brygga kommer bl.a. att utrustas med livboj. Tillstånd har givits för att sätta i alla bryggor – utom de som ska ligga på Stora Ensos f.d. mark (besked väntas). Vi räknar med att alla bryggor finns på plats under paddlingssäsongen 2020.

En överenskommelse med markägaren vid Tolfta och dennes planer på att anlägga en camping vid ån verkar vi för att ske snarast.

Vi behöver göra en del markarbeten vid bryggplatserna till våren. Långsiktig skötsel av bryggor m.m. diskuterades. Samarbetskommittén tar på sig ansvaret för sträckan Strömsbergs bruk – Bolstan. Vi behöver frivilliga hjälpinsatser för detta arbete!

Informationsfrågor kring projektet diskuterades.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tämnarån som kanotled

Julmarknad i Strömsbergs bruk

Välkomna alla att besöka julmarknaden i Strömsbergs bruk sö 24/11 kl 11.00 – 16.00.
Försäljning av varor, fika, bröd, korv, hamburgare, lotterier, tombola, mm finns på plats. Tomte med ringdans kring granen och överraskningar till barnen samt musikunderhållning erbjuds besökare.

VÄLKOMNA!


Foto Lotta Lund

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Julmarknad i Strömsbergs bruk

Utvärdering av årets Kulturarvstrappa

Vid en träff med representanter från deltagande bruk under Kulturarvstrappan 2019 konstaterades, att man i stort sett varit nöjda med arrangemangen.
Besökande elever var mestadels trevliga, vetgiriga och intresserade.
Få skolor hade besvarat den från KoF utsända enkäten. Av de inkomna svaren var övervägande delen positiva till besöken och de olika arrangemangen.
Fortfarande kunde förankringen mellan skolorna (skolledar- och lärarengagemang, anknytning till ordinarie undervisning, förberedelser till besöken, mm) vara bättre.

Ett förslag att förlägga tid av lärarnas fortbildningstid vid bruken gavs.

En förhoppning uttrycktes, att arrangemangen med Kulturarvstrappan ska fortsätta även kommande år.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av årets Kulturarvstrappa

När vi fixar bly i Strömsbergs bruk

Under några vackra sensommardagar i september fick bruket besök av elever från åk 8 och särskolan vid kommunens grundskolor.
Det var trevliga, intresserade och bitvis kunniga ungdomar vi mötte, som också ställde en del kluriga frågor till handledarna.
En guidad tur i brukets byggnader och lokaler ingick, där eleverna fick en inblick i ortens historia, industri, kultur och sociala liv.
I Skogsbruksmuséet fick man pröva på det tunga skogsarbetet med att bl. a. handsåga timmer.
I smedjans ässjor och gnistregn framställdes nyckelbrickor och stålkrokar.
Vid masugnen genomfördes ett modellförsök att ur blyoxid och kol framställa bly, att jämföras med masugnsprocessens från malm (järnoxid) och kol till järn.

Stort tack till alla elever, lärare och handledare för trevliga dagar i bruket. Tack också till Tierps kommun och det utmärkta initiativet att på detta sätt ge eleverna en bild av närsamhällets historia och utveckling.

Läs mera om Kulturarvstrappan på aktuell flik.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för När vi fixar bly i Strömsbergs bruk

Hjärtstartare

Under Samarbetskommitténs aktiviteter resten av 2019 finns hjärtstartaren tillgänglig vid Informationen.

Mer information om hjärtstartaren hittas här.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hjärtstartare

Priser på våra marknader

Välkommen att försälja dina varor på våra marknader (se kalendarium) i Strömsbergs bruk!
Avgifter:
100 kr för loppis.
250 kr/ 3 m-bord + 100 kr för ytterligare/m marknader (Vårmarknad, Strömsbergsdag och Julmarknad).
Om man väljer att delta i flera dagar (flera än en dag) under Vårmarknaden betalar man ytterligare totalt 100 kr.
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Priser på våra marknader