BruksNytt

F o m nr 3/13 av BruksNytt ansvarar Samarbetskommittén för innehåll, utgivning och distribution. Redaktionen består av Lars Olof Billberg och Rolf Lindberg. Vi behöver medhjälpare, skribenter och idégivare för att utveckla vårt lilla blad. Linus Lind är webmaster och ansvarig för lay-out och sättning. Ta kontakt med Samarbetskommittén. Att annonsera i tidningen kostar 100 – 400 kr beroende på annonsens storlek.

F o m nr 4 distribueras papperstidningen bara till hushåll inom postnummerområde 815 96 (Strömsbergs bruk) samt vissa institutioner i Tierps kommun. Delorganisationerna får själva besluta om vilka övriga medlemmar, som ska erhålla papperstidningen och också bekosta distributionen till sina medlemmar.

Välkommen med dina bidrag till tidningen och som annonsör och läs

Klicka här för att läsa nr 3 2023

Klicka här för att läsa nr 2 2023

Klicka här för att läsa nr 1 2023

Klicka här för att läsa nr 4 2022

Klicka här för att läsa nr 3 2022

Klicka här för att läsa nr 2 2022

Klicka här för att läsa nr 1 2021

Klicka här för att läsa nr 4 2021

Klicka här för att läsa nr 3 2021

Klicka här för att läsa nr 2 2021

Klicka här för att läsa nr 1 2021

Klicka här för att läsa nr 3 2020

Klicka här för att läsa nr 2 2020

Klicka här för att läsa nr 1 2020

Klicka här för att läsa nr 4 2019

Klicka här för att läsa nr 3 2019

Klicka här för att läsa nr 2 2019

Klicka här för att läsa nr 1 2019

Klicka här för att läsa nr 4 2018

Klicka här för att läsa nr 3 2018

Klicka här för att läsa nr 2 2018

Klicka här för att läsa nr 1 2018

Klicka här för att läsa nr 4 2017

Klicka här för att läsa nr 3 2017

Klicka här för att läsa nr 2 2017

Klicka här för att läsa nr 1 2017

Klicka här för att läsa nr 4 2016

Klicka här för att läsa nr 3 2016

Klicka här för att läsa nr 2 2016

Klicka här för att läsa nr 1 2016

Klicka här för att läsa nr 5 2015

Klicka här för att läsa nr 4 2015

Klicka här för att läsa nr 3 2015

Klicka här för att läsa nr 2 2015

Klicka här för att läsa nr 1 2015

Klicka här för att läsa nr 5 2014

Klicka här för att läsa nr 4 2014

Klicka här för att läsa nr 3 2014

Klicka här för att läsa nr 2 2014

Klicka här för att läsa nr 1 2014

Klicka här för att läsa nr 5 2013

Klicka här för att läsa nr 4 2013

Klicka här för att läsa nr 3 2013