Möten/protokoll

 Från samverkansgruppens sammanträde 9/12.

Planerades vidare arrangemang kring Tämnarån som kanotled – se bl.a. aktuell flik på hemsidan samt artikel i kommande BruksNytt.

Julmarknaden var välbesökt och många försäljare fanns på plats. Positivt med ringlekar kring granen i kolhuset och Tomtens uppdykande.

Vi beslutade att boka en ”hästgrupp” för uppvisning, tornering och ponnyridning till 2020 års Strömsbergsdag. Kan vi få ytterligare ”hästanknutna” aktiviteter denna dag?

Vi försöker få flera musikarrangemang vid kommande Öppet-hus-dagar.

Flera bildserier från Strömsbergs bruk har lagts ut på hemsidan flik Historia.

Vi beslutade att gå med kommunens app om digital marknadsföring.

Ev. deltagande i nästa års Vallonbruksvecka diskuterades.

Årets ekonomiska överskott och utdelning till delorganisationerna blev något större än beräknat.

Nästa möte: 20/1 2020.