Möten/protokoll

Från Kommitténs möte 8/12

Vi utvärderade årets Julmarknad. Behov finns att effektivisera rutiner vid korv- och hamburgergrillning liksom hantering vid P-platsen.
Vi verkar för att förbättra till nästa år.
Planerades kalendarium för kommande år samt innehåll i broschyren ”Det händer i Strömsbergs bruk”.
Ett dansprojekt kommer att genomföras under kommande år.
Årets budget slutade på ett överskott, varför utdelningen till deltagande organisationer blev god.
Mötet avslutades med att deltagarna avnjöt ett utsökt julbord.

 

Från möte Fyra Bruk 11/10

Representanter från organisationer från Karlholm, Ullfors, Söderfors och Strömsbergs bruk (Samarbetskommittén) träffades i Smedsstugan, Ullfors.
Rapporter från de olika aktiviteterna i bruken under sommaren avgavs. Många besökare har tagits emot till varierande aktiviteter och evenemang med goda ekonomiska intäkter för arrangörerna.

Flera organisationer på orterna deltar i kommunens Lokala överenskommelse för att förbättra samarbetet mellan parterna.

Varje bruk har inlämnat utvärdering av årets Kulturarvstrappa till kommunen. Det mesta fungerade bra.

Vi diskuterade guidningar på de olika bruken. Visst missnöje med samarbetet med Boka Uppland uttrycktes.

Vi avvaktar med gemensam annons för kommande års arrangemang. Reklam, annonsering samt marknadsföring för de olika brukens aktiviteter diskuterades.

Dokumentarkivering med hjälp via Folkrörelsearkivet diskuterades.

Nästa träff ordnas av Kommitté, Strömsbergs bruk i februari 2023.