Möten/protokoll

Från Kommitténs möte 1 september

Från Hällefors Skogar meddelas
* att de inte givit tillåtelse att sätta upp förbudsskylt för motorfordon på Tegelbruksvägen;
* att Samarbetskommittén och Idrottsföreningen har rättigheter att röja buskar och sly vid gångvägar till Tegelverket och kring motionsspåren vid samhället;
* att företaget tillsammans med bl.a. naturvårdsmyndigheter planerar åtgärder för att bekämpa angrepp av granbarkborre i skogarna kring bruket.
Redovisades inkomster från kanotuthyrningen under sommaren. Den sista besiktningen av bryggor mm. för skall vidtas under månaden.
Planerades för att ta emot elever från åk 8 för aktiviteter ”Kulturarvstrappan” under v 36 -37.
Arbete med att bygga ny kolarkoja ska vara avslutat 1 oktober.
Utvärderades årets Strömsbergsdag, vilken tyvärr hölls under häftigt regnväder.

Från sammanträde 4Bruk

För första gången på 2 år (p. gr. a. pandemin)sammanträdde representanter från 4Bruk i Söderfors 23/2.
Konstaterades att under denna tid har verksamheten i bruken gått på sparlåga – de flesta planerade aktiviteter blev inställda.
Under sommaren 2022 planeras dock att genomföra ”traditionella” arrangemang på bruken.
Vi beslutade om att delta i gemensam annons i Villa-tidningen. Beträffande övrigt får varje bruk ansvara för sin egen eventuella annons.
Nästa träff sker i Ullfors i oktober.