Möten/protokoll

Från Kommitténs möte 11/11

Förslag till avtal ang. medverkan i kommunens Kulturarvstrappa godkändes och ska skrivas på av repr. för Kommittén.

Förslag till skötselavtal för sträckan Strömsbergs bruk – Bolstan för kanotled i Tämnarån gällande 5 år godkändes. Repr. för Kommittén skriver under dokumentet, när detta är aktuellt.

Fortsatt planering av Julmarknaden företogs bl. a. med förslag om annonsering via kommunens app ”Upplev Norduppland.

Ett antal medlemmar kommer att delta i Håkan Libbys information ang. utredning om vallonbrukens framtid.

Diskuterades arrangemang i samband med kommande års Öppet Bruk-dagar.

Fastställdes kalendarium för 2020.

Diskuterades problem med vissa lokaler och förslag till åtgärder.