Möten/protokoll

Från Kommitténs möte 2/11

Gjordes uppföljning av årets Kulturarvstrappa och diskuterades kommande arrangemang i ärendet.
Vi kommer att tillsammans med övriga i Fyra Bruk delta med gemensam annons i 2024 års upplaga av Upplev Norduppland.
Justerades kalendarium för 2024. Detta kommer att presenteras i våra olika medier.
Planerades vidare för Julmarknaden. Dessvärre har Damkören tvingats tacka nej till medverkan. Ev. kommer ponnyridning att erbjudas för de yngsta.
Informerades om att ny bok om vallonbruken i Norduppland utkommit.
Diskuterades Kommitténs aktiviteter på sociala medier.
Förelåg manus för kommande nummer av BruksNytt, som kommer att distribueras via mail till mottagare som har detta.
Nästa sammanträde blir 7/12..

Från möte Fyra Bruk 2/2

Fyra Bruk är en sammanslutning av organisationer från Karlholm, Söderfors, Strömsbergs bruk samt Ullfors. För vår del representeras vi av deltagare från Samarbetskommittén.
Möten hålls 2 gånger/år. Då informeras och pratas om brukens olika program och aktiviteter samt gemensamma arrangemang och åtaganden.

Vid mötet var två representanter från ”nyombildade” Boka Uppland inbjudna och informerade om sin verksamhet och möjliga samarbeten med bruken. Varje organisation får besluta om sitt ev. samarbete.

Mötet beslutade om en gemensam annons gällande säsongens arrangemang i Villatidningen. Deadline för manus: 24/2.

Uppmanades alla att se till att aktuella arrangemang annonseras i ”Visit Uppland”.

Vi beslutade att inte ge ut gemensamt separat info-häfte om brukens sommarprogram. Vi hänvisade till resp. organisations hemsida och annat reklammateriel.

Verksamhet kring höstens ”Kulturarvstrappa” v 36 – 37 diskuterades.