Möten/protokoll

Från Kommitténs sammanträde 21/6.

Info-skyltar och stängsel är uppsatta vid Tegelverket.
Utställningarna kring Idrottsföreningens och Bruksgillets årsjubileum finns nu att bese i utställningslokalen.
Kulturarvstrappan för elever i åk 8 kommer för vår del att genomföras 7, 8, 14 och 15 september.
Vid ”Öppet bruk” 17/9 spelar Jernbrukarna i Röda kolhuset.
Vi har problem med stölder av hygienartiklar vid offentliga toaletter i bruket.
Vi planerar för att tända kolmilan i samband med ”Strömsbergsdagen”.
Planering av ”Strömsbergsdagen” – se kalendarium.
Vi ska kolla upp om hjärtstartaren – som finns i Strömsbergs Café ska genomgå service.
Nästa möte: 28/7 kl 18.00.

Från sammanträde 4Bruk

För första gången på 2 år (p. gr. a. pandemin)sammanträdde representanter från 4Bruk i Söderfors 23/2.
Konstaterades att under denna tid har verksamheten i bruken gått på sparlåga – de flesta planerade aktiviteter blev inställda.
Under sommaren 2022 planeras dock att genomföra ”traditionella” arrangemang på bruken.
Vi beslutade om att delta i gemensam annons i Villa-tidningen. Beträffande övrigt får varje bruk ansvara för sin egen eventuella annons.
Nästa träff sker i Ullfors i oktober.