Möten/protokoll

Från möte med Kommittén 7/3

Vi planerade för årets Kulturarvstrappa. Ingen ansvarig för station ”Smedjan” har ännu
kunnat engagerats.
Årets fotoutställning ”Dans för bruket 2023” kommer att kompletteras med en utställning om kol och kolmilor vid dåtida järnframställning. Båda visas i utställningslokalen från 1/6.
Vi planerar att iordningställa alla bryggor och rastplatser i vår del av kanotleden Tämnarån innan säsongstart 1/5.
Gemensam annons med Fyra Bruk ang. våra sommararrangemang kommer att presenteras i turisttidning, som utdelas till alla hushåll i kommunen.
Vi planerade program för Strömsbergsdagen 17/8.
En viss revision av förslag till budget 2024 gjordes.
Vi har engagerat för musikunderhållning vid tillfällen ”Öppet bruk”. Dessutom planerades för ytterligare musikunderhållning vid bruket hösten 2024 och våren 2025.
Nästa möte: 11/4 kl 17.00.

Från möte Fyra Bruk 2/2

Fyra Bruk är en sammanslutning av organisationer från Karlholm, Söderfors, Strömsbergs bruk samt Ullfors. För vår del representeras vi av deltagare från Samarbetskommittén.
Möten hålls 2 gånger/år. Då informeras och pratas om brukens olika program och aktiviteter samt gemensamma arrangemang och åtaganden.

Vid mötet var två representanter från ”nyombildade” Boka Uppland inbjudna och informerade om sin verksamhet och möjliga samarbeten med bruken. Varje organisation får besluta om sitt ev. samarbete.

Mötet beslutade om en gemensam annons gällande säsongens arrangemang i Villatidningen. Deadline för manus: 24/2.

Uppmanades alla att se till att aktuella arrangemang annonseras i ”Visit Uppland”.

Vi beslutade att inte ge ut gemensamt separat info-häfte om brukens sommarprogram. Vi hänvisade till resp. organisations hemsida och annat reklammateriel.

Verksamhet kring höstens ”Kulturarvstrappa” v 36 – 37 diskuterades.