Möten/protokoll

Från sammanträdet 27/8.

Under veckorna 36-37 tar vi emot elever från åk 8 och grundsärskolan för aktivitetsdagar i Strömsbergs bruk (”Kulturarvstrappan”) som tidigare år.

Dessutom kommer en uppföljning av årets totala verksamhet att förläggas hos oss för alla arrangörer26/9.

Informerades om upphandling av bryggor och arbete kring detta i ”Kanotledsprojektet”.

Årets Strömsbergsdag var välbesökt och gav ett gott ekonomiskt överskott.

Planerades Julmarknaden och diskuterades ”alternativa” aktiviteter framför allt för att locka flera barnfamiljer till besök.

Hjärtstartaren kommer att finnas tillgänglig vid aktiviteter i bruket, även fastän caféet är stängt.

Följdes ekonomin för året upp. P. gr. a. stora investeringar (hjärtstartare, scen i kolhuset, m. fl.) kan överskottet troligen inte komma upp till budgeterat belopp.

4-brukmötet 3/10 förläggs till Strömsbergs bruk. Representanter från Kommittén utsågs att delta.

Nästa sammanträde: ti 1/10 kl 17.00.