Möten/protokoll

Från Samarbetskommitténs möte 25/6

Vi diskuterade/planerade vidare en film om Strömsbergs bruk att ersätta årets inställda Kulturarvstrappa.
Vi är nu klara med iläggning av alla ”våra” bryggor i Kanotprojektet. Vi har fått en ny ”badbrygga” via projektet i Strömsbergs bruk. OBS – att bryggan INTE är någon ”officiell” badbrygga. Stegen måste anbringas på bryggans ena kortsida!
De flesta arrangemang den närmaste månaden ställs in – se kalendarium.
Oklart är om kolmilan kommer att tändas denna säsong.
Vi planerade vidare för att anlägga ett utegym i bruket.
För att förhindra obehörig fordonstrafik kommer några stora stenar att placeras ut på strategiska ställen i bruket.