Möten/protokoll

Från Kommitténs möte 18/2

Rapporterades från styrgruppen Kanotleden. Bryggor levereras till Strömsbergs bruk under mars-april och ”sjösättas” där efter. Röjning av bryggplatser, tillfartsvägar, mm sker dessförinnan. Kommittén har fått erbjudande att kunna hyra ut kanoter under sommaren.
Vi planerade vidare för vårmarknaden, Öppet bruk, sommarutställningar och Strömsbergsdagen.
Vid mötet med Fyra Bruk beslutades att sammanställa ett gemensamt info-blad om brukens aktiviteter kommande sommar samt att i samma ärende bekosta en gemensam annons i en tidning som bl.a. kommer att spridas till alla hushåll i Tierps och Älvkarleby kommuner.
Beslutades att lägga ut kort info om Kommitténs verksamhet på appen ”Upplev Norduppland”.
Nästa möte: to 19 mars kl 17.00